“Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych marek”. Prezydent podpisał ustawę o fundacji rodzinnej

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji firm, budowa silnych rodzinnych marek, utrzymanie kapitału w jednych rękach i ochrona przed jego rozdrobnieniem – to wszystko wkrótce będzie możliwe dzięki podpisanej przez Prezydenta (7 lutego) ustawie o fundacji rodzinnej.

– Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki, dlatego proponujemy im przepisy pozwalające zakładać fundacje rodzinne. Jest to kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych w polskich firmach. Podpisana przez Prezydenta ustawa umożliwi utrzymywanie przez pokolenia majątku i biznesu w rodzinie – zaznacza minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Do budowy silnych przedsiębiorstw niezbędny jest czas. Fundacja rodzinna będzie stanowiła instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek nie tylko na rynku krajowym – dodaje.

– Ustawa o fundacji rodzinnej jest narzędziem, które gwarantuje ciągłość działalności firmy. Instytucja fundacji rodzinnej pozwoli budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biznes od spraw i konfliktów rodzinnych. Jest więc środkiem do celu – zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia – zaznacza wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

Fundacje rodzinne od lat działają w innych krajach m.in. Austrii, Niemczech czy Szwajcarii.

Podstawowym zadaniem fundacji rodzinnej będzie zarządzanie majątkiem i pomnażanie go w interesie beneficjentów. W tym celu będzie mogła podejmować określoną w ustawie działalność, polegającą m.in. na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, czy walutą obcą.

Fundacja rodzinna będzie też transferować środki do beneficjentów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie i na liście beneficjentów.

Zalety fundacji rodzinnej

  • możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów
  • finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
  • utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku
  • efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.
  • planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

źródło: MRiT

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów