Jak banki odbierają unijny pakiet regulacji płatności? Badanie Taylor Wessing i Exerizon

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Parlament Europejski przegłosował pakiet regulacji płatności PSD3 i PSR. Nowe regulacje wprowadzają szereg istotnych zmian co do zasad odpowiedzialności banków za oszustwa, standardów otwartej bankowości oraz ułatwiają funkcjonowanie na rynku FinTechom. Firma doradcza Exerizon oraz kancelaria prawna Taylor Wessing przeprowadziły badanie głosu banków odpowiedzialnych za ponad 75% aktywów polskiego sektora bankowego, aby poznać ich perspektywę na kluczowe aspekty PSD3 i PSR.

Kluczowe zmiany wynikające z PSD3 i PSR oraz kolejne kroki legislacyjne

Parlament Europejski 23 kwietnia osiągnął kolejny kamień milowy w dążeniu do zmian w sektorze płatności przyjmując PSD3 (Payment Services Directive 3) i PSR (Payment Services Regulation). Nowy pakiet regulacji ma za zadanie przezwyciężyć bariery w adopcji PSD2 poprzez:

• większy nacisk na jednolite i skuteczne wdrożenie regulacji w życie poprzez zawarcie kluczowych zmian w bezpośrednio obowiązującym rozporządzeniu zamiast dyrektywie, wprowadzenie pułapów sankcyjnych oraz mechanizmu skarg;

• ułatwienie konsumpcji danych poprzez wprowadzenie minimalnego standardu API oraz wsparcie FinTechów w dostępie do rachunków bankowych i systemów płatności;

• zapewnienie konsumentom większego bezpieczeństwa poprzez rozszerzenie odpowiedzialności za wyłudzenia związane z podszywaniem się za inne osoby na dostawców usług płatniczych oraz wprowadzenie mechanizmu weryfikacji odbiorcy płatności (IBAN-name check).

Kolejnym krokiem w przyjęciu regulacji będzie stanowisko Rady spodziewane przed końcem aktualnej prezydencji (30 czerwca 2024 r.). Po zakończeniu procesu legislacyjnego, większość zmian wejdzie w życie w ciągu 18 miesięcy. Odległy termin może dawać wrażenie niskiego priorytetu, jednakże podobnie jak przy PSD2 wiele zmian będzie wymagało od instytucji finansowych długoterminowych projektów wdrożeniowych.

Doświadczenia polskiego sektora bankowego po PSD2 i wnioski na przyszłość

Dyrektywa PSD2 wzbudzała wiele skrajnych opinii przed wejściem w życie: od szumnych zapowiedzi końca tradycyjnej bankowości i dominację FinTechów po niedowierzanie w jakiekolwiek praktyczne możliwości wykorzystania otwartej bankowości. Z perspektywy czasu wiemy, że o ile zmiany dotknęły niemal każdego aspektu rynku płatności, to nie spowodowały gwałtownych przetasowań na rynku.

Chcąc lepiej poznać oczekiwania i obawy banków wynikające z planowanych regulacji, firma doradcza Exerizon we współpracy z kancelarią prawną Taylor Wessing przeprowadziła badania głosu banków na temat nadchodzących regulacji. W inicjatywie bierze udział 11 banków odpowiedzialnych za ponad 75% aktywów polskiego sektora bankowego.

Wyniki badania jasno pokazują, że wiele banków spotkało się z negatywnymi konsekwencjami PSD2, co również wpływa na ich perspektywę na nadchodzące regulacje: 

• 80% ankietowanych banków uważa, że PSD2 nie spełniła pierwotnych założeń, a kluczowymi barierami w adopcji był brak jednolitego standardu wymiany danych (API) oraz perspektywa klientów na otwartą bankowość (brak zaufania do FinTechów, ograniczona potrzeba wykorzystania otwartej bankowości),

• 70% banków koszty wdrożenia PSD2 znacząco przewyższyły przychody powiązane z otwartą bankowością. Nie zmaterializowały się nadzieje pokładane w nowych propozycjach wartości, pomimo tego, że wszystkie badane banki deklarowały podejście do PSD2 jako szansy biznesowej i zmieniły w związku z tym swoją strategię.

Doświadczenia te wpływają na perspektywę banków na PSD3 i PSR: obecnie tylko jeden bank zadeklarował, że podejdzie do nowych zmian jako wyzwania strategicznego.

Zaproszenie na webinar

Osoby zainteresowane pogłębieniem tematu PSD3 i PSR oraz zapoznaniem się z szerszymi wynikami badania mogą wziąć udział w webinarze 8 maja 2024 o 11:00. Podczas spotkania online eksperci Exerizon i Taylor Wessing:

• omówią kluczowe zmiany strategiczne i prawne wynikające z PSD3 i PSR;

• przedstawią wyniki badania sektora bankowego, w którym instytucje finansowe podzieliły się swoją perspektywą na sukcesy i porażki PSD2 oraz na nowe regulacje;

• doradzą jakie powinny być kolejne kroki, aby przygotować się do nadchodzących zmian.

Rejestracja pod linkiem: https://exerizon.com/psd3-webinar  

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów