Kategoria

Transakcje i projekty

Taylor Wessing doradzał Sunday Natural przy sprzedaży udziałów na rzecz CVC

Warszawski zespół Taylor Wessing doradzał Sunday Natural Products GmbH (Sunday Natural) i jej założycielowi dr Jörgowi Schweikartowi przy polskich aspektach sprzedaży udziałów w Sunday Natural inwestorowi private equity CVC Capital Partners VIII (CVC Fund VIII). Multidyscyplinarny zespół Taylor...

Taylor Wessing doradzał przy finansowaniu wykupu lewarowanego w Adex Cosmetics & Pharma

Kancelaria Taylor Wessing doradzała PKO Bank Polski S.A. przy finansowaniu inwestycji funduszu „search fund” Novastone Capital Advisors i Fryderyka Rdułtowskiego w Adex Cosmetics &...

Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wzmacnia współpracę na rynku międzynarodowym 

Od 1 grudnia 2023 roku obowiązuje umowa o współpracy (stowarzyszeniu) pomiędzy kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński a Kennedys Law LLP. KRK pozostaje niezależnym podmiotem...

Kancelaria MFW Fiałek doradzała przy pozyskaniu finansowania dla Langmedia, spółki z grupy Tutore Poland

​​MFW Fiałek doradzała przy pozyskaniu finansowania dla Langmedia sp. z o.o., spółki z grupy kapitałowej Tutore Poland sp. z o.o. W ramach doradztwa Langmedia kancelaria...

DWF doradcą akcjonariuszy AutoPartner S.A. przy sprzedaży akcji spółki w procesie ABB

Prawnicy DWF w Polsce pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez akcjonariuszy Auto Partner S.A. części posiadanych akcji, w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu. Transakcja obejmowała sprzedaż 4.175.000 akcji przez dwóch akcjonariuszy, po...

Norton Rose Fulbright doradza Inter Cars S.A. przy uwzględniającym wskaźniki zrównoważonego rozwoju finansowaniu w wysokości ponad 2,5 mld złotych

Norton Rose Fulbright doradza Inter Cars S.A. przy uwzględniającym wskaźniki zrównoważonego rozwoju finansowaniu w wysokości 2,54 mld złotych. Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright...