Koniec „szantażu” ze strony podwykonawców? Prawnicy JDP doprowadzili do podważenia przez sąd praktyki nadużywania przez zamawiających wpłat wynagrodzeń do depozytu

– Stosowanie przez podwykonawców swoistego szantażu, polegającego na zgłaszaniu roszczeń do zamawiających, w przypadku normalnego egzekwowania prawidłowego wykonywania obowiązków przez generalnych wykonawców od podwykonawców było coraz powszechniejsze. Dobrze, że Sądy dostrzegły ten problem i zajęły stanowcze stanowisko – wskazuje adwokat Wojciech Bazan. Sąd rozpoznawał sprawę, w której zamawiający publiczny chciał wpłacić do depozytu sądowego wynagrodzenie generalnego […]