Anna Czerkawska-Soból dołączyła do kancelarii Filipiak Babicz Legal. Wcześniej pracowała w Komisji Nadzoru Finansowego

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Anna Czerkawska-Soból związana wcześniej z Komisją Nadzoru Finansowego od października dzieli się swoim doświadczeniem w kancelarii Filipiak Babicz Legal. Wspiera działy Prawa Rynku Kapitałowego i Prawa Karnego w warszawskim oddziale Kancelarii.

Anna Czerkawska-Soból jest specjalistką w zakresie prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji w zakresie obrotu giełdowego i funduszy inwestycyjnych. Posiada obszerne doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach karnych oraz gospodarczych. 

W ostatnich latach pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Spraw Karnych jako radca prawny oraz w Departamencie Infrastruktury i Obrotu Giełdowego jako kierownik zespołu odpowiedzialnego między innymi za prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie przestępstw giełdowych, postępowań administracyjnych w przedmiocie zawieszania obrotu instrumentami finansowymi, nadzór nad obowiązkami notyfikacyjnymi akcjonariuszy spółek publicznych, obowiązkami managementu spółek publicznych oraz nad wezwaniami.

Jako przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w kilku grupach roboczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) aktywnie uczestniczyła między innymi w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w Rozporządzeniu MAR (Listing Act).

W ramach swojej praktyki legitymuje się holistycznym doświadczeniem zarówno od strony biznesowej jak i nadzorczej. 

Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na kierunkach poświęconych rynkowi kapitałowemu oraz nowym zjawiskom na rynku finansowym na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji na temat zespołu i praktyk kancelarii FilipiakBabicz.com.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów