Automatyzacja, smart contracts, sztuczna inteligencja w branży prawniczej? Niewielu widzi w tym sens 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Zacznijmy od samego pojęcia legal tech. Jak wynika z raportu C.H. Beck, 30% prawników w ogóle nie zetknęła się z tym terminem. Widać jednak poprawę, bo jeszcze w 2022 roku 43% badanych nie słyszało o legal tech. 

Za najważniejsze w codziennej praktyce prawniczej rozwiązania technologiczne prawnicy uznali systemy informacji prawnej (87%), narzędzia do wyszukiwania właściwości miejscowej sądów i instytucji (59%) oraz system informacji gospodarczej (57%). O wiele mniej istotne wydają się prawnikom systemy do zarządzania pracą kancelarii (34%) czy automatyzacja tworzenia pism i umów (29%).  

W badaniu zadano też pytanie o najważniejsze obszary legal tech dla rozwoju branży prawniczej. Zdecydowana większość prawników wskazała na podpis elektroniczny (76%). Tylko nieco ponad połowa za ważne uznała elektroniczne formy zawierania i przechowywania umów. Sztuczna inteligencja została uznana za ważną dla rozwoju branży prawniczej tylko przez 12% badanych. Nieco więcej (20%) za istotne w tym kontekście uznaje technologię blockchain (20%) i inteligentne kontrakty (24%).  

Dodatkowo respondenci wskazywali też obszary z potencjałem do zoptymalizowania lub zautomatyzowania. 67% odpowiedziało, że to rejestrowanie czasu pracy, rozliczenia i fakturowanie. 55% wskazało na elektroniczną komunikację z klientami. 53% na przechowywanie i zarządzanie dokumentami. Mniej prawników widzi potencjał do zoptymalizowania czy zautomatyzowania w analizie dokumentów (36%), zarządzaniu pracą zespołu (33%) lub zarządzaniu klientami i sprawami (27%). 

5% badanych przyznało, że korzysta z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. 

55% respondentów potwierdziło, że korzysta z otwartych środowisk cloudowych. Z tego aż 75% wskazało tu na bezpłatną pocztę (67% używa Gmail’a). 

Trzeba przyznać, że z badania wyłania się dość mało innowacyjny obraz branży prawniczej. W dobie rewolucji, jaką szykuje nam sztuczna inteligencja, z którą w praktyce możemy się zetknąć korzystając z Chat GPT, tylko nieco ponad 10% ankietowanych prawników uznaję AI za ważną dla rozwoju branży prawniczej. Pozostałe odpowiedzi także wskazują na skupienie na narzędziach technologicznych znanych od lat (system informacji prawnej) lub wyzwaniach, z którymi branża prawnicza mierzy się od dawna (rejestrowanie czasu pracy, billingi) i które doczekały się wielu rozwiązań i narzędzi. 

Są dwie możliwości. Albo to badanie prezentuje jakiś wycinek rynku, który nie odzwierciedla do końca nastrojów w biznesowej branży prawniczej (przeprowadzono je na grupie 251 prawników) albo mamy do czynienia z wielkim rozwarstwieniem w branży i poza „linkedinową bańką” świat wygląda nieco inaczej. 

W każdym razie trudno zakładać, że nawet jeśli prawnicy nie interesują się sztuczną inteligencją, to ona nie zainteresuje się nimi.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów