Awanse na counseli w DLA Piper

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Magdalena Koniarska, ekspertka w zakresie danych osobowych, IP i nowych technologii, Dominika Nowak specjalizująca się w prawie pracy, Piotr Falarz z zespołu white-collar crime oraz Michał Gintowt z zespołu prawa handlowego, fuzji i przejęć – to nowi counsel’e warszawskiego biura DLA Piper.

Piotr Falarz, Dominika Nowak, Michał Gintowt, Magdalena Koniarska

– Awanse to wyraz uznania dla ciężkiej pracy i profesjonalizmu Magdaleny, Dominiki, Piotra oraz Michała. Promowane osoby to utalentowani specjaliści, którzy cieszą się zaufaniem swoich klientów i współpracowników – powiedział Krzysztof Kycia, partner współzarządzający DLA Piper w Warszawie.

– DLA Piper kontynuuje budowę zróżnicowanych i ambitnych zespołów. Wspólnie tworzymy kancelarię, w której każdy może rozwijać się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i aspiracjami – powiedział Jacek Giziński, partner współzarządzający DLA Piper w Warszawie.

Magdalena Koniarska jest adwokatem i członkiem praktyki własności intelektualnej i nowych technologii. Wspiera klientów w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego, nowych technologii i własności intelektualnej. Zajmuje się m.in. sporządzaniem umów, klauzul, polityk, prawnym opracowywaniem innowacyjnych produktów, prowadzeniem postępowań przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych), a także tworzeniem rozwiązań marketingu elektronicznego, targetowania i profilowania. Doradza również spółkom w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście ustaw zapobiegających praniu pieniędzy (AML), prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa pracy, e-commerce i prawa własności intelektualnej.

Dominika Nowak jest radcą prawnym i członkiem praktyki prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw w obszarze prawa pracy, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego przy rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności na rynku polskim. Doradza m.in. w kwestiach związanych z czasem pracy, rozwiązaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością materialną oraz porządkową pracowników, outsourcingiem, dyskryminacją czy mobbingiem. Doradza w rozwiązywaniu sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej oraz wspiera klientów w sprawach migracyjnych, w szczególności w zakresie delegowania polskich i zagranicznych pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy.

Piotr Falarz jest adwokatem i członkiem praktyki zespołu white-collar crime. Specjalizuje się w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, doradztwie w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz compliance. Doradza także klientom w kwestiach związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości. Ponadto, wspiera klientów w sprawach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz w sporach prawnych i sprawach dotyczących korupcji w biznesie. Pomaga klientom wdrażać środki zapobiegawcze m.in. w postaci programów antykorupcyjnych, wewnętrznych procedur w tym AML, szkoleń oraz instrukcji dotyczących zarządzania kryzysowego. Dokonuje szczegółowej oceny ryzyk biznesowych związanych z korupcją i niespełnieniem wymogów regulacyjnych oraz pomaga w ich ograniczeniu. 

Michał Gintowt jest adwokatem i członkiem zespołu prawa handlowego, fuzji i przejęć oraz prawa spółek. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krajowych i transgranicznych transakcji M&A i VC, zwłaszcza w sektorze IT i nowych technologii. Doradza na rzecz czołowych funduszy private equity i venture capital, globalnych korporacji, jak również start-upów i venture builderów. Brał także udział w przygotowywaniu ofert publicznych, emisjach dłużnych papierów wartościowych oraz we wdrażaniu struktur joint-venture z udziałem międzynarodowych inwestorów strategicznych.

Artykuł powstał we współpracy z DLA Piper.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów