Awanse na stanowisko counsel w kancelarii JDP

Opublikowano

Nasi Partnerzy

– Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu awansowanych prawników wzmacniamy swoją pozycję w obszarze sporów sądowych i arbitrażowych, a także doradztwa kontraktowego. Wszystkim awansowanym gratuluję i życzę dalszych sukcesów – komentuje prof. Przemysław Drapała, partner zarządzający JDP, kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Praktyką Infrastruktury.

– Serdecznie gratuluję naszym nowo mianowanym counselom. Przyznawane według jasnych zasad awanse są odzwierciedleniem rosnącego zaangażowania naszych koleżanek i kolegów, ich profesjonalnego podejścia do powierzonych spraw i rozumienia potrzeb klientów. Awanse wynikają również z rozwoju poszczególnych zespołów, możliwego dzięki zaangażowaniu pozostałych koleżanek i kolegów – podsumowuje dr Marcin Chomiuk, partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego.

Adrian Andrychowski specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań wynikłych na tle sporów korporacyjnych, transakcji M&A oraz związanych z transgranicznym obrotem gospodarczym. Brał udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw, skomplikowanych sporach korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze zarządu oraz reprezentował zagranicznych inwestorów w sporach powstałych na skutek naruszenia umowy wspólników.

Marcin Lewiński specjalizuje się w obsłudze transakcji M&A oraz prowadzi i koordynuje lokalne i międzynarodowe badania prawne due diligence. Posiada bogate doświadczenie w procesach reorganizacyjnych spółek takich jak połączenia, podziały, przekształcenia oraz transgraniczne reorganizacje grup spółek. W zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej doradza m.in. w tworzeniu struktur corporate governance, przeprowadzaniu zmian w strukturach właścicielskich, jak również kompleksowym wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski.

Ludwina Klein reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje również reprezentację klientów w szeroko pojętych sporach gospodarczych rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Mariusz Nowakowski, MLE specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności skomplikowanych projektów infrastrukturalnych i kubaturowych. Reprezentuje klientów w toku negocjowania, realizacji oraz rozliczania (claim management) umów o roboty budowlane, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów, które niejednokrotnie zakończyły się wydawaniem rozstrzygnięć o charakterze precedensowym i przełomowym z punktu widzenia branży budowlanej. W ostatnim czasie zaangażowany w liczne procesy negocjacyjne i sądowe dotyczące podwyższenia wynagrodzeń umownych z uwagi na drastyczną zmianę realiów rynkowych.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią JDP

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów