Awanse w kancelarii Gessel

Opublikowano

Nasi Partnerzy

W noworocznej rundzie awansów kancelarii Gessel do grona partnerów dołączyła dr Joanna Kisielińska-Garncarek zajmująca się arbitrażem i postępowaniami sądowymi. Na stanowisko managing associate awasowali Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz z zespołu finansowo-procesowego  i Michał Wieliński z zespołu rynków kapitałowych. Poza tym kancelaria mianowała także nowych counseli. 

Dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz, Michał Wieliński

Nowa Partner kancelarii Gessel

Dr Joanna Kisielińska-Garncarek związana jest z kancelarią od 2015 roku. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlu międzynarodowego oraz transakcji M&A. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC, International Arbitration Association, Swiss Arbitration Centre, Sądem Arbitrażowym przy KIG, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan), a także w postępowaniach dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych. Występuje w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych. 

dr Joanna Kisielińska-Garncarek należy do zespołu GESSEL for Climate, który opracował pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne. 

Jest członkinią Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Jest również autorką publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego. 

W ramach projektów pro bono współpracuje z Fundacją „Po Drugie” oraz prowadzi lekcje prawa dla uczniów warszawskich liceów. Wykłada w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Występuje w roli arbitra w konkursach typu moot court.

Awanse na stanowiska Managing Associates

Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz w GESSEL pracuje od 2020 roku. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, zajmując się w szczególności postępowaniami w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

W GESSEL kieruje zespołem finansowo-procesowym, który zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi i odpowiedzialności banków z tytułu wykonania nieautoryzowanych transakcji płatniczych (phishing), a także reprezentuje klientów w sporach sądowych dot. kwestionowania kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR.

Michał Wieliński z GESSEL związany jest od stycznia 2021 roku. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek handlowych. Doradza w transakcjach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych.

Bierze udział w projektach związanych z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Posiada doświadczenie w obsłudze wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych oraz wycofywania akcji spółek publicznych z obrotu na rynku regulowanym.

Doradza klientom w projektowaniu oraz realizacji programów motywacyjnych, jak również w transakcjach skupu akcji własnych (buy-back). Doradza również w kwestiach regulacyjnych podmiotom objętych nadzorem KNF.

Awanse na stanowisko counsel i senior associate

Na stanowiska counsel zostały mianowane Agnieszka Nowacka, radca prawny z zespołu prawa pracy i prawa ochrony zdrowia  oraz Klaudia Krawiec-Guz z zespołu bankowo-finansowego. Na stanowisko senior associate awansował Dominik Kaszuba z zespołu M&A.

Agnieszka Nowacka z GESSEL związana jest od 2020 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmujące w szczególności kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych, w tym sporządzanie i negocjowanie umów najmu lokali wykorzystywanych jako przychodnie i szpitale oraz umów zawieranych z usługobiorcami i kontrahentami, obsługę transakcji nabycia nieruchomości i procesów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa medycznego, transakcje fuzji i przejęć (M&A), reprezentacja podmiotów leczniczych w sporach z pacjentami oraz wsparcie pracodawców w zakresie prawa pracy, w tym reprezentowanie pracodawców w postępowaniach sądowych.

Klaudia Krawiec-Guz w GESSEL pracuje od 2016 roku. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania, w szczególności w zakresie negocjowania oraz zawierania umów kredytowych, doradzając bankom oraz kredytobiorcom, jak również w zakresie emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Bierze udział w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Ma doświadczenie m.in. przy negocjowaniu oraz zawieraniu umów kredytowych na nabywanie spółek, finansowanie nieruchomości czy projektów z zakresu branży energetycznej.

Dominik Kaszuba jest prawnikiem GESSEL od 2020 roku. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, przekształceniach i w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Uczestniczy we wszystkich etapach procesu M&A, w tym podczas sporządzania dokumentacji transakcyjnej, negocjacji oraz finalizowania transakcji.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów