Bird & Bird rozwija kompetencje w zakresie ESG i ochrony środowiska

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Przez ostatnie 2 lata Sandra Sekuła-Barańska współpracowała z kancelarią Dentons w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych. Od ponad trzynastu lat doradza klientom w sprawach regulacyjnych, w szczególności w prawie ochrony środowiska, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym i energetycznym. Wspiera klientów również w zakresie ryzyk środowiskowych i regulacyjnych w projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych, transakcjach nieruchomościowych oraz M&A. Bada m.in. kwestie zgodności z polskimi i unijnymi wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, zajmuje się kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska (w tym z rekultywacją i remediacją oraz z odpowiedzialnością podmiotów za szkody w środowisku).

Wraz z Sandrą Sekułą-Barańską przeszedł Michał Szczepanowski (Junior Associate), który współpracował z nią w poprzedniej kancelarii.

– Poważne podejście biznesu do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz troska o stan środowiska naturalnego z uwzględnieniem jego ochrony na rzecz przyszłych pokoleń, ma istotny wymiar etyczny i społeczny. Rozwój regulacji dotyczących obszaru ESG czy taksonomii nadaje kwestiom zrównoważonego rozwoju waloru ekonomicznego i przyznaje im istotne miejsce w ramach mechanizmów gospodarki rynkowej. Zależy nam na tym, aby Bird & Bird mogło jak najlepiej odpowiedzieć na coraz większe zapotrzebowanie klientów w zakresie regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Cieszy nas fakt, że Sandra jako znakomita ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie zdecydowała się na współpracę z nami oraz na objęcie pozycji liderki kompetencji z zakresu ochrony środowiska w ramach obszaru ESG – skomentował Grzegorz Pizon, Partner w zespole Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird. 

– Dotychczasowe działania Bird & Bird w obszarze ESG skupiają się na doradztwie strategicznym i regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora bankowego i finansowego. Jest to naturalną konsekwencją założeń prawodawstwa unijnego, które realizację celów prośrodowiskowych i prospołecznych zaczyna w dużej mierze od sektora finansowego, przypisując bankom i instytucjom finansowym kluczową rolę w procesie przemiany. Sposób zarządzania zmianą, wynikającą z istniejących i nadchodzących wymogów regulacyjnych w zakresie ESG, wpisuje się w mechanizmy zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Wieloletnie doświadczenie Bird & Bird w budowaniu i wspieraniu funkcji compliance w bankach i spółkach giełdowych, stanowi wartość dodaną dla naszych Klientów – powiedziała Aleksandra Widziewicz, Compliance & ESG Task Force Leader, Of Counsel w zespole Banking & Finance.

– W dzisiejszych czasach, jednym z priorytetów staje się uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej oraz dbałości o środowisko naturalne, mając na względzie także przyszłe pokolenia. Oba te aspekty są dla mnie niezwykle istotne, zarówno pod względem etycznym, jak i społecznym. Przez wiele lat miałam przyjemność doradzać klientom w sprawach regulacyjnych, koncentrując się na obszarach takich jak: ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem oraz inwestycje zgodne z zasadami ESG. Niezmiernie się cieszę, że moje doświadczenie i wiedza w tej dziedzinie zostały docenione przez kancelarię Bird & Bird, która jest firmą silnie zaangażowaną w te kwestie. Dążąc do zapewnienia jak najlepszej obsługi klientów kancelarii zamierzam aktywnie przyczyniać się do tworzenia oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu ESG i ochrony środowiska. Jestem gotowa podjąć to wyzwanie wraz z Bird & Bird i naszymi Klientami – skomentowała Sandra Sekuła-Barańska. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów