CMS wzmacnia praktykę postępowań spornych. Do kancelarii dołączyli prawnicy związani dotychczas z DWF

Opublikowano

Nasi Partnerzy

– CMS to przede wszystkim grupa profesjonalistów. Rozwój kancelarii opieramy w ogromnej mierze na ich proaktywnej współpracy oraz synergii, którą tworzą. Chcemy być atrakcyjną platformą dla osób otwartych na współpracę, obdarzonych rozwiniętymi kompetencjami społecznymi i rozumiejących szczególną wartość współdziałania. Rafał oraz prawnicy, którzy dołączają razem z Nim do CMS są wzorem do naśladowania w tych obszarach – skomentował Andrzej Pośniak, partner zarządzający CMS w Polsce.

– Rafał Morek jest wybitnym specjalistą w zakresie arbitrażu krajowego i międzynarodowego. Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia Rafała, Jana i Andrzeja ugruntują pozycję naszej kancelarii na rynku. Otwierają także przed nami nowe perspektywy w obszarze arbitrażu oraz doradztwa przy projektach budowlanych i infrastrukturalnych – powiedziała Anna Cudna-Wagner. 

Praktyka postępowań spornych CMS w Polsce liczy obecnie 25 prawników. Jak podkreśla kancelaria to jeden z jej filarów oraz największych zespołów zajmujących się prowadzeniem spraw sądowych i arbitrażowych w kraju,

Praktyka od lat znajduje się w czołówce polskich kancelarii prawniczych doradzających w sprawach postępowań spornych według rekomendacji uznanych międzynarodowych rankingów Chambers and Partners oraz The Legal 500.

– Z radością dołączamy do CMS. Nie mam wątpliwości, że wielki potencjał polskiego i międzynarodowego zespołu kancelarii przełoży się na nowe możliwości współpracy zarówno w sprawach krajowych jak i transgranicznych – stwierdził Rafał Morek. 

Dr Rafał Morek jako partner kancelarii CMS pokieruje zespołem Arbitrażu. Jest polskim adwokatem zarejestrowanym również przez Izbę Adwokacką w Szkocji (Law Society of Scotland) jako prawnik zagraniczny. Praktykę prawniczą łączy z pracą akademicką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Jako arbiter lub pełnomocnik, brał udział w ponad 100 postępowaniach arbitrażowych prowadzonych zgodnie z regulaminami ICC, ICSID, UNCITRAL, SCC, VIAC, CAS w Lozannie, SA KIG, Lewiatan i innymi. Jest też mediatorem oraz trenerem mediacji. Często występuje również w roli negocjatora lub członka komisji rozjemczych. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, należy do Komitetu Arbitrażowego International Bar Association (IBA Arbitration Committee) oraz Rady Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS). Doświadczenie dr Rafała Morka obejmuje także doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów infrastrukturalnych oraz związanych z nimi sporów. Jako ekspert współpracuje m.in. z FIDIC i EFCA. Jest m.in. współautorem Złotych Zasad FIDIC [FIDIC Golden Principles] (2019), jak również należy do Grupy Zadaniowej nr 15 FIDIC (FIDIC Task Group 15). Doradza m.in. na rzecz wiodących polskich i międzynarodowych spółek z branży infrastrukturalnej, energetyki i innych sektorów gospodarki. Jest rekomendowany przez uznane międzynarodowe rankingi: Chambers Global i Chambers Europe, The Legal 500 oraz Who’s Who Legal. W ubiegłym roku został uznany za Lidera Rynku w kategorii Arbitraż i Mediacja przez dziennik Rzeczpospolita.

Dr Jan Markiewicz, jest adwokatem specjalizującym się w sprawach dotyczących realizacji i rozliczania inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności drogowych, kolejowych i energetycznych, zarówno mających za przedmiot elektrownie, jak i sieci przesyłowe. 

W warszawskim biurze CMS objął funkcję counsela. Doradza klientom począwszy od etapu analizy ryzyk kontraktu budowlanego i negocjacji jego warunków, na etapie realizacji inwestycji (w szczególności opracowanie roszczeń kontraktowych oraz prowadzenie negocjacji), w postępowaniach zabezpieczających, w sporach toczących się przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi w Polsce i zagranicą oraz na etapie rozmów ugodowych. To także ekspert w zakresie umów opartych o wzorce FIDIC. Jest co roku rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 w kategorii postępowań spornych.

Dr Andrzej Girdwoyń specjalizuje się w sporach cywilnych i gospodarczych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w postępowaniach spornych prowadzonych na kanwie umów o roboty budowlane, w sprawach odszkodowawczych dotyczących katastrof komunikacyjnych oraz doradztwo dotyczące odpowiedzialności za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej.Doradzał na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, transportowej i nieruchomościowej, a także na rzecz klientów z sektora kreatywnego.

źródło: CMS

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów