Duże wzmocnienie praktyki nieruchomości B2RLaw. Do kancelarii dołączył counsel Andrzej Zając

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Andrzej Zając doradza przy transakcjach nieruchomościowych, zarówno inwestorom, jak i sprzedającym. Był zaangażowany w jedne z największych projektów na polskim rynku, także transakcje transgraniczne, przede wszystkim dotyczące portfeli magazynów. Wśród jego klientów znajdują się najwięksi polscy deweloperzy i inwestorzy oraz szereg inwestorów zagranicznych i międzynarodowych. Nowy Counsel B2RLaw przez ostatnie ponad 4 lata związany był z kancelarią CMS. Wcześniej pracował także w kancelarii Kochański & Partners oraz Greenberg Traurig

Jak przyznaje Starszy Partner B2RLaw Rafał Zięba, dołączenie do zespołu Andrzeja Zająca, to potwierdzenie, że kancelaria chce jeszcze bardziej skupić się na sektorze nieruchomości. – Bardzo cieszymy się, że możemy powitać Andrzeja w B2R. Miałem przyjemność pracować z Andrzejem pięć lat temu i cieszę się, że znów będziemy mieć go w naszym zespole. Ambicją B2R jest zbudowanie wiodącego zespołu nowej generacji, który spełni wszystkie potrzeby polskiego rynku nieruchomości i rynku budowlanego, a Andrzej stanowi nieodłączny element dążeń do spełnienia tej ambicji. Jako zespół posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa we wszystkich aspektach związanych z nieruchomościami i budownictwem, zarówno przy transakcjach dotyczących gruntów rolnych, projektów mieszkaniowych w tym rynków niszowych, takich jak akademiki czy prywatny sektor nieruchomości na wynajem, biurowych, logistycznych, handlowych, czy różnych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, takich jak fabryki, infrastruktura transportowa, zakłady energetyczne itp. Nasz zespół jest również w stanie doradzać w mniejszych sprawach, takich jak wynajem i ogólne zarządzanie aktywami, aż po największe transakcje dotyczące nieruchomości i budownictwa, związane z rynkiem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz zespół doradzał przy transakcjach i projektach o łącznej wartości 30 miliardów euro, co zapewnia nam pozycję wśród najbardziej poważanych praktyk w zakresie nieruchomości i budownictwa w Polsce, a w szerszej perspektywie – w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Rafał Zięba. 

Andrzej Zając jest kolejnym doświadczonym prawnikiem, który dołączył do praktyki nieruchomości B2RLaw w ostatnim czasie. W styczniu z kancelarią związał się of counsel Krzysztof Marzyński, a rok temu counsel Filip Badziak. 

od lewej: Paweł Gunia, Andrzej Zając, Agnieszka Wojciechowska, Krzysztof Marzyński, Filip Badziak, Aleksandra Karteczka-Gurgul, Rafał Zając

W sumie zespół nieruchomości B2RLaw liczy 23 prawników w tym, poza Andrzejem Zającem, jeszcze sześciu znaczących ekspertów tego sektora:

Rafał Zięba (Starszy Partner) –  doradzał przy setkach transakcji nieruchomościowych, m.in. przy największej jak dotąd transakcji dotyczącej nieruchomości komercyjnych na polskim rynku, a oddzielnie przy największej wówczas pojedynczej transakcji dotyczącej nieruchomości w Polsce. Koncentruje się na doradztwie transakcyjnym w obszarze mieszkaniowym, biurowym, handlowym i logistycznym. Wartość transakcji i projektów, przy których doradzał, to 7,5 mld EUR.

Paweł Gunia (Partner) –  doradza m.in. spółkom budowlanym, przedsiębiorstwom energetycznym (np. spółkom zajmującym się wydobyciem i produkcją paliw, elektrowniom węglowym i elektrowniom wykorzystującym odnawialne źródła energii, elektrociepłowniom, producentom biopaliw), zakładom wytwórczym i produkującym żywność, w tym w zakresie przemysłu ciężkiego (np. zakładom chemicznym, farmaceutycznym, hutom, cementowniom), spółkom transportowym, lotniczym i zajmującym się gospodarką odpadami (w tym spółkom zajmującym się składowaniem odpadów lub odzyskiwaniem energii). Obecnie doradza w sprawie sześciu budowanych od podstaw fabryk o łącznej wartości 2 mld EUR. Wartość transakcji i projektów, przy których doradzał, to 6 mld EUR.

Krzysztof Marzyński (Of Counsel) – posiada ponad 16 lat doświadczenia w doradztwie w różnego rodzaju sprawach związanych z prawem nieruchomości i prawem budowlanym na rzecz zarówno międzynarodowych jak i krajowych uczestników rynku nieruchomości. Doradzał w transakcjach dotyczących różnej klasy aktywów nieruchomościowych, w tym budynków biurowych, logistycznych, handlowych i hotelowych, jak również, w ostatnim czasie w obszarach rynków alternatywnych czy niszowych, takich jak rynek domów studenckich, prywatny rynek mieszkań na wynajem, rynek wspólnych mieszkań dla osób niespokrewnionych czy też nieruchomości leśnych i rolnych. Uczestniczył i przewodził w zakresie największych inwestycji dotyczących polskich rynków nieruchomości leśnych i rolnych. Wartość transakcji i projektów, przy których doradzał, to 4 mld EUR.

Filip Badziak (Counsel) – reprezentuje banki, fundusze, specjalistyczne podmioty udzielające kredytów związanych z nieruchomościami lub infrastrukturą, kredytobiorców i inwestorów w jedno- i wieloaspektowym finansowaniu nieruchomości i infrastruktury. Doradzał przy wszelkiego rodzaju transakcjach finansowania nieruchomości i infrastruktury (nabycie, budowa, refinansowanie) w odniesieniu do szerokiej gamy klas aktywów, w tym projektów dotyczących budynków biurowych, hoteli i ośrodków wypoczynkowych, obiektów sportowych, centrów handlowych, inwestycji o mieszanym przeznaczeniu, kompleksów przemysłowo-badawczych, magazynów, wielorodzinnych projektów mieszkaniowych, projektów energetycznych i transportowych. Wartość transakcji i projektów, przy których doradzał, to 2 mld EUR.

Agnieszka Wojciechowska (Counsel) – doradza we wszelkiego rodzaju transakcjach dotyczących różnego rodzaju aktywów z rynku nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych (biurowych, handlowych i logistycznych), jak i innych, takich jak obiekty hotelarskie i akademiki. Reprezentuje deweloperów, fundusze nieruchomości i fundusze typu private equity. Wartość transakcji i projektów, przy których doradzała, to 2,5 mld EUR.

Aleksandra Karteczka – Gurgul (Starszy prawnik) – przewodzi i uczestniczy w polskich i międzynarodowych transakcjach dotyczących nieruchomości w obszarze nabywania i sprzedaży gruntów do wykorzystania zarówno w celach mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Koncentruje się w szczególności na transakcjach dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i biurowych, ale doradzała również w transakcjach dotyczących innych klas aktywów. Wartość transakcji i projektów, przy których doradzała, to 1 mld EUR.

Artykuł powstał we współpracy z B2RLaw

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów