DWF doradcą akcjonariusza Wittchen S.A. przy sprzedaży akcji spółki w procesie ABB

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Transakcja obejmowała sprzedaż przez Gold Town Inv. Limited 2.810.270 akcji po cenie ustalonej na poziomie 35 zł za akcję, co stanowi 15,31% akcji i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 100 mln zł.

Po zakończeniu procesu sprzedaży Gold Town Inv. Limited pozostaje większościowym akcjonariuszem spółki posiadając 56,17% akcji w kapitale zakładowym. Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanych oraz inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydana na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami.

Nadzór nad projektem sprawowali dr Michał Pawłowski, partner zarządzający DWF w Polsce oraz dr Rafał Woźniak, partner, przy wsparciu Patrycji Figuły i Mateusza Bąka, associates z departamentu prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów