DWF doradcą akcjonariuszy AutoPartner S.A. przy sprzedaży akcji spółki w procesie ABB

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Prawnicy DWF w Polsce pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez akcjonariuszy Auto Partner S.A. części posiadanych akcji, w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu.

Transakcja obejmowała sprzedaż 4.175.000 akcji przez dwóch akcjonariuszy, po cenie ustalonej na poziomie 25,50 zł za akcję, co stanowi około 3,20% akcji Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 106 mln zł.

Po zakończeniu procesu sprzedaży akcjonariusze sprzedający posiadają łącznie około 43,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanych oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydana na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.

Projekt prowadził dr Rafał Woźniak, Partner, przy wsparciu Patrycji Figuły, Associatez Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć oraz dr Michała Pawłowskiego, Partnera Zarządzającego.

W związku z ABB, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie pełnił rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów