DWF doradcą KGAL przy zawarciu długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej (cPPA) z Lafarge

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Doradztwo DWF obejmowało wsparcie KGAL w przygotowaniu umów cPPA, negocjacjach kontraktowych, renegocjacji umów zawartych ze spółką obrotu. Dodatkową komplikacją było zmieniające się otoczenie prawno-regulacyjne, co kilkukrotnie spowodowało konieczność dostosowania umów do nowej rzeczywistości. 

Nadzór nad projektem sprawował dr Karol Lasocki, Partner kierujący Departamentem Energetyki Odnawialnej. Przy projekcie pracowały Paulina Stachura, Senior Associate, oraz dr Maria Kierska, Senior Associate z Departamentu Energetyki Odnawialnej.

Farma wiatrowa Krasin o mocy 36 MW wytwarza zieloną energię elektryczną od września ubiegłego roku. Rywałd o mocy 27 MW weszła do portfela fotowoltaicznego KGAL wiosną 2021 roku w fazie rozwoju projektu. Przewiduje się, że ta farma zacznie regularnie zasilać sieć od października 2023 roku. Razem będą dostarczać Lafarge około 230 GWh zielonej energii rocznie. 

Lafarga doradzała kancelaria Elżanowski & Partnerzy Kancelaria Prawna sp.k.

KGAL Investment Management to spółka będąca częścią Grupy KGAL, wiodącego, niezależnego inwestora, zarządzającego aktywami o wartości 16 miliardów EUR. Skupia się na długoterminowych inwestycjach w nieruchomości, zrównoważoną infrastrukturę i lotnictwo. Wchodząc na rynek polski w listopadzie 2019 roku, była jednym z pierwszych podmiotów europejskich zarządzających aktywami na polskim rynku energii odnawialnej. Grupa powstała w 1968 roku, prowadzi działalność w całej Europie.

Lafarge Cement Polska jest częścią Holcim Group, światowego lidera innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, która w Polsce działa już od 1995 roku. Chcąc wesprzeć dążenia do neutralności klimatycznej Lafarge wyznaczył swoje lokalne cele tworząc pierwszą w przemyśle cementowym kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2030 roku.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów