DWF doradcą ONDE przy nabyciu projektów elektrowni fotowoltaicznych

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Prawnicy DWF w Polsce doradzali ONDE S.A. przy nabyciu projektów dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 23 MW, zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. 

Doradztwo DWF obejmowało pełen zakres transakcyjny, w tym przeprowadzenie prawnego due diligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje ze sprzedającym, a także bieżące doradztwo związane ze spełnieniem warunków zawieszających oraz wsparcie w sprawach po zamknięciu transakcji. Spółka ONDE S.A. przejęła 100% udziałów w spółkach celowych.

Transakcję nadzorował Partner dr Rafał Woźniak z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć. W skład zespołu M&A zaangażowanego w projekt weszli również Katarzyna Stefaniak (Associate), Joanna Szczęch (Junior Associate) i Daniel Szkurłat (Junior Associate) z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć. Prace zespołu Due Diligence poprowadziła Agnieszka Chylińska (Counsel), a w jego skład weszli: Paulina Stachura (Senior Associate), Przemysław Bugnacki (Associate) oraz Andrzej Lenart (Junior Associate), Aleksandra Dalkowska (Junior Associate) z Departamentu Energetyki Odnawialnej, którym kieruje Karol Lasocki, (Partner), a także Małgorzata Lesiak-Ćwikowska (Local Partner) i Michał Zaniecki (Junior Associate) z Departamentu Nieruchomości.

ONDE S.A. jest wykonawcą infrastruktury farm wiatrowych i słonecznych. Od 2021 roku inwestuje we własne farmy fotowoltaiczne. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów