DWF Poland doradcą Baltic Towers przy projekcie budowy pierwszej w Polsce fabryki morskich wież wiatrowych

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Zespół prawników DWF Poland doradzał Baltic Towers sp. z o.o., spółce będącej joint venture Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz hiszpańskiej firmy GRI Renewable Industries, S.L. w procesie prowadzącym do zawarcia z ERBUD S.A. w dniu 22 lutego 2024 r. umowy na zaprojektowanie i budowę hali produkcyjnej pierwszej w Polsce fabryki morskich wież wiatrowych (offshore wind) o wartości ponad 400 milionów złotych brutto.

Na czele zespołu DWF stał Łukasz Gembiś, adwokat, Local Partner kierujący Zespołem Kontraktów i Zamówień Publicznych, a w jego skład weszli Agnieszka Chylińska, Counsel oraz Paulina Sawicka, Counsel.

W ramach inwestycji zlokalizowanej na Wyspie Ostrów w Gdańsku zostanie zbudowana fabryka produkująca wieże wiatrowe offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i więcej, a nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany w myśl standardu Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 150 wież rocznie. Nowa fabryka będzie spełniała najwyższe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie. Inwestycja stworzy 500 wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Doradztwo zespołu DWF Poland obejmowało kompleksowe wsparcie Baltic Towers od momentu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy, poprzez przygotowanie projektu umowy na zaprojektowanie i budowę fabryki, aż po wsparcie w negocjacjach z oferentami oraz proces zawarcia umowy z generalnym wykonawcą ERBUD S.A.

Jak wskazuje kierujący projektem Łukasz Gembiś, budowa tego rodzaju inwestycji w ramach łańcucha dostaw morskiej energetyki wiatrowej to silny impuls dla gospodarczego rozwoju Polski, a także kluczowy element rozwijającego się ekosystemu offshore. – W kontekście umiejscowienia tego rodzaju inwestycji w łańcuchu dostaw oraz harmonogramów inwestycyjnych offshore, istotne jest odpowiednie zabezpieczenie ryzyk kontraktowych związanych z budową samej fabryki, jak i sprawne przeprowadzenie całego procesu przetargowego, który ma na celu wyłonienie doświadczonego i rzetelnego partnera odpowiedzialnego za realizację projektu – podkreśla Łukasz Gembiś.

– Tego rodzaju ryzyka natury projektowej i prawnej, zwłaszcza przy zaangażowaniu zewnętrznych instytucji finansujących, wymagały specjalnego podejścia przez multidyscyplinarny zespół doradców, który w ramach DWF Poland został świetnie uzupełniony przez kompetencje kierowanego przez Karola Lasockiego i będącego jednym z wiodących na rynku zespołów doradztwa prawnego dla energetyki odnawialnej, w tym w szczególności w sektorze offshore. Serdecznie podziękowania dla całego zespołu Baltic Towers za okazane zaufanie i możliwość wsparcia tego pionierskiego na skalę Europy projektu – dodaje Łukasz Gembiś.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów