Dziewięć awansów w B2RLaw. Piotr Leonarski szefem praktyki podatkowej

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Piotr Leonarski jest adwokatem i doradcą podatkowym, doradza klientom z różnych sektorów w codziennych sprawach podatkowych. Koncentruje się głównie na podatkach pośrednich (zwłaszcza VAT), sporach podatkowych, sprawach podatkowych związanych z fuzjami i przejęciami oraz podatku od nieruchomości.

Krystyna Jakubowska jest adwokatem i członkiem zespołu praktyki corporate & M&A. Swoją praktykę koncentruje na doradzaniu klientom korporacyjnym w zakresie fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem sektora private equity, uczestniczy w transakcjach M&A na wszystkich ich etapach, w szczególności przy sporządzaniu dokumentów transakcyjnych oraz opiniowaniu polis Warranty & Indemnity. Brała udział w wielu projektach M&A działając zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających.

Radosław Kowalski, który właśnie zdał egzamin radcowski, jest członkiem zespołów praktyki prawa pracy oraz prawa handlowego, specjalizuje się w bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada także bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym umów.

Dawid Malinowski jest adwokatem i członkiem zespołu ds. rozwiązywania sporów, posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu pism procesowych, opracowuje strategie i argumenty w toczących się postępowaniach, reprezentuje klientów przed organami ścigania i sądami, a także uczestniczy w opracowywaniu taktyki procesowej, w szczególności w zakresie nieuczciwej konkurencji i sporów korporacyjnych.

Na stanowisko prawnika awansowała Ewelina Chabowska, a na stanowisko młodszego prawnika Maria Markowska, Karolina Szybińska i Filip Wójtowicz.

– Ubiegły rok był okresem wielu zmian dla B2RLaw, Polski i całego świata. Nasza firma stale się rozwija i prosperuje w oparciu o wkład, lojalność i energię naszych pracowników. Każda z awansowanych osób wniosła ogromny wkład nie tylko w działalność naszej firmy, ale także klientów B2RLaw. Wszystkim awansowanym gratulujemy i jesteśmy niezwykle entuzjastycznie nastawieni do każdego z wspomnianych awansów. Cieszymy się na dalszy, wspólny rozwój w ramach B2R – komentują  Bartłomiej JankowskiRafał Stroiński i Rafał Zięba, Senior Partnerzy w B2RLaw, we wspólnym oświadczeniu.

Artykuł powstał we współpracy z B2RLaw.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów