DZP pomogła Polregio przy zatwierdzeniu miliardów złotych pomocy publicznej

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Postępowanie przed Komisją w tej sprawie trwało od 2015 roku i obejmowało 770 mln zł otrzymane przez spółkę we wrześniu 2015 roku od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. a także inne środki pomocy publicznej przyznane spółce przed 2015 rokiem w kontekście ogólnej restrukturyzacji w wysokości ponad 5,4 mld zł.

Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca pomoc publiczną zapadła 20 kwietnia 2021 roku. 

Kolejowemu przewoźnikowi doradzali partnerzy DZP Anna Glapa i Marcin Krakowiak wspierani przez Anetę Włoszek i Tomasza Zielenkiewicza

Jak informuje DZP, jej prawnicy doradzali Polregio na każdym etapie tego postępowania: zarówno podczas analiz poprzedzających udzielenie pomocy, jak i na etapie przygotowania dokumentacji notyfikacyjnej, a także zapewnili kompleksowe doradztwo w całym okresie prowadzenia postępowania przez Komisję Europejską i przedstawiania jej szeregu wyjaśnień, również w kontekście całości rozwoju sektora kolejowego w Polsce.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów