Gide oraz Kubas Kos Gałkowski doradzali PKO BP przy „frankowych” ugodach

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Z kancelarii Gide PKO BP doradzali counsel Krzysztof Ciepliński i associate Hubert Karniewski z departamentu sporów sądowych i arbitrażu, associate Szymon Chwaliński z departamentu prawa konkurencji i dystrybucji oraz dr Dawid van Kędzierski, associate w departamencie prawa rynków kapitałowych.

Z kancelarii Kubas Kos Gałkowski bank wspierali, z zakresu prawa bankowego, partner Wojciech Wandzel,  senior associate  Konrad Trzaskowski, associate Maciej Truszkiewicz, w kwestii zagadnień z zakresu arbitrażu doradzał  senior associate dr Maciej Durbas, a partner dr Mirosław Cejmer doradzał w kwestiach prawa spółek.

Cieszymy się, że możemy doradzać klientowi przy tym precedensowym projekcie, którego powodzenie zależy również od odbioru propozycji banku przez ogół kredytobiorców, w świetle rozwoju linii orzeczniczej w sprawach kredytów walutowych. Wypracowanie systemowych rozwiązań w kwestii kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, również w kontekście pandemii i spowolnienia gospodarczego, to jedno z większych wyzwań jakie stoi aktualnie przed sektorem bankowym” – tak pracę nad tym projektem podsumował Krzysztof Ciepliński z Gide.

Ostateczną decyzję w sprawie ugód z „frankowiczami” podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Bank Polski, które zaplanowano na 23 kwietnia. Bank zarezerwował na rzecz ugód 6,7 mld złotych.

Wcześniej 13 kwietnia sprawą kredytów frankowych zajmie się Izba Cywilna Sądu Najwyższego, która w pełnym składzie będzie odpowiadać na pytania I prezesa Sądu Najwyższego. Natomiast 15 kwietnia skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego będzie odnosił się do kredytów walutowych odpowiadając na pytania Rzecznika Finansowego. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów