Greenberg Traurig doradza KI Chemistry (grupa Kulczyk Investments) w procesie skupu akcji Ciech S.A. 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Greenberg Traurig reprezentował KI Chemistry, spółkę z grupy Kulczyk Investments, w transakcjach nabycia akcji Ciech S.A. w trybie publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji. W wyniku zrealizowanych transakcji udział KI Chemistry w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ciech S.A. przekroczył próg 95%. To uprawnia KI Chemistry do przeprowadzenia, w okresie 3 miesięcy przymusowego wykupu pozostałych akcji Ciechu.

Nabycie akcji Ciech S.A. jest kolejnym elementem długoterminowej, strategicznej inwestycji finansowej KI Chemistry. Transakcja stanowi kontynuację działań KI Chemistry, która w marcu ogłosiła dobrowolne wezwanie do zapisywania się na akcje Ciech S.A. Łączna wartość transakcji nabycia akcji Ciech S.A. przez KI Chemistry od kwietnia, uwzględniająca w szczególności nabycie akcji w ramach wezwania oraz zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji, wyniosła około 1,27 mld PLN. 

Greenberg Traurig zapewniał kompleksowe wsparcie prawne KI Chemistry na wszystkich etapach transakcji. Zespołem Greenberg Traurig kierował Rafał Sieński, Partner współkierujący Praktyką Rynków Kapitałowych. W skład zespołu weszli: Grzegorz Socha (Senior Associate) oraz Szymon Świerszcz (Junior Associate). 

KI Chemistry to spółka zależna Kulczyk Investments. Jak zapowiedziała spółka, celem procesu skupowania akcji Ciech S.A. jest wycofanie tej firmy z obrotu na GPW. 

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów