Greenberg Traurig doradzała przy joint venture ZE PAK z Ørsted

Opublikowano

Nasi Partnerzy

W ramach transakcji ZE PAK zawarł z Ørsted umowę sprzedaży udziałów dotyczącą pięciu spółek projektowych, w wykonaniu której ZE PAK nabył od Ørsted 50% udziałów w kapitale zakładowym pięciu spółek joint venture. Strony zawarły również umowę wspólników określającą zasady corporate governance w powyższych spółkach. 

Utworzenie konsorcjum z 50-proc. udziałem każdej z firm umożliwi wspólne występowanie o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. 

Transakcja prowadzona jest przez Partnera Daniela Kaczorowskiego wspieranego przez Senior Associate Agnieszkę Stopińską.

Transakcja poprzedzona była otrzymaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez ZE PAK i Ørsted pięciu wspólnych spółek, przy uzyskaniu której doradzali Partner i szef praktyki antymonopolowej Robert Gago i Senior Associate Anna Celejewska-Rajchert.  

– Gratulujemy naszemu Klientowi – ZE PAK kolejnego etapu strategicznego rozwoju, przy którym ponownie mamy zaszczyt doradzać. Transakcja ta jest niezwykle ważna, nie tylko ze względu na aspekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, lecz również ze względu na działania naszego Klienta gwarantujące bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne w regionach szczególnie narażonych na skutki wycofywania węgla – powiedział Daniel Kaczorowski, Partner z warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig.

ZE PAK odchodzi od węgla i deklaruje zastąpienie mocy węglowych czystą energią do 2030 roku, a Ørsted rozwinął największy na świecie portfel 28 morskich farm wiatrowych o mocy ok 7,6 GW. Powyższej inwestycji towarzyszyć będą działania wspierające bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Wielkopolski Wschodniej, w której aktywnie działa ZE PAK. Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji transakcji.

Ørsted jest największym i najbardziej doświadczonym na świecie producentem morskiej energetyki wiatrowej. Firma rozwija i skaluje tę technologię od ponad 30 lat, wdrażając innowacyjne rozwiązania i przyczyniając się znacząco do spadku kosztów do obecnych, konkurencyjnych poziomów. Ørsted jest spółką użyteczności publicznej, kontrolowaną przez duński rząd. Firma zbudowała 28 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 7,6 GW od USA, przez Europę po Azję i Pacyfik.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów