Greenberg Traurig powalczy przed SOKiK o zgodę na przejęcie Eurozet przez Agorę

Opublikowano

Nasi Partnerzy

W poniedziałek (8 lutego) Agora złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydanej 7 stycznia 2021 roku, zakazującej przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

Zespołem prawa konkurencji Greenberg Traurig doradzającym Agorze kieruje Partner i szef praktyki Robert Gago, wspierany przez Senior Associate Ewę Tabor, Associates: Filipa Drgasa i Martę Kownacką, a także Senior Associates Agnieszkę Stopińską oraz Annę CelejewskąRajchert.

Wniosek o zgodę na koncentrację i odmowa

Greenberg Traurig doradzała Agorze już w lutym 2019 roku, gdy ta kupowała 40 procent udziałów w Eurozecie i gwarantowała sobie w ramach tej transakcji opcję kupna pozostałej części udziałów. We wrześniu 2019 roku Agora zdecydowała o wykorzystaniu tej możliwości. Na to potrzebowała zgody UOKiKu. Wystąpiła o nią w październiku 2019 roku. Urząd po ponad roku analizowania sprawy w styczniu tego roku wydał decyzję odmowną. 

Jak wskazywał UOKiK, w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Tym samym transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku.

Jak wskazywał UOKiK, na swojej stronie internetowej, w przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. Ponadto na niektórych z rynków lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu byłby bardzo wysoki, np. w Legnicy kształtował się na poziomie 80-100%, w Poznaniu na poziomie 40-50%, w Zielonej Górze na poziomie 30-40% (zsumowane udziały z 2019 r.). Tymczasem konkurenci spółki dysponowaliby znacznie mniejszymi udziałami. Miałoby to wpływ na możliwość dostosowania reklam do odbiorców, dzięki czemu spółka uzyskałaby przewagę konkurencyjną nad innymi nadawcami programów lokalnych. W efekcie mogłaby wzmocnić swoją pozycję na lokalnych rynkach reklamy radiowej. Z kolei na rynku reklamy krajowej w wyniku koncentracji utworzony zostałby podmiot, który miałby tylko jednego mocnego konkurenta, tj. RMF FM.

Odwołanie Agory

Jak wskazuje Agora w swoim komunikacie, w odwołaniu do SOKiKu zaskarżyła decyzję Prezesa UOKiK w całości, wskazując na rażące naruszenia przepisów prawa, jakie miały miejsce przy wydaniu tego rozstrzygnięcia. Według Agory połączenie Eurozet i Agory nie ograniczy konkurencji, ponieważ Eurozet jest obecnie graczem numer 2 na rynku radiowym i pozostanie nim także po transakcji. Udział połączonego podmiotu w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej wyniesie około 25%. Natomiast dotychczasowy lider tego rynku (grupa RMF FM) nadal będzie posiadał prawie 40% udział w rynku.

Jak wskazuje Agora, Prezes UOKiK – wbrew materiałowi dowodowemu zgromadzonemu w toku długiego, 15-miesięcznego postępowania – powołał się na nieznaną w prawie konkurencji i nauce ekonomii teorię „quasi-duopolu”, sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM. Dodatkowo, wbrew dowodom i uznanym teoriom ekonomicznym, w sposób arbitralny uznał, iż taki „quasi-duopol” będzie miał możliwość ograniczenia konkurencji na rynku radiowym. Dysproporcja sił pomiędzy Agorą po przejęciu Eurozet (łączny udział obu podmiotów 25%) i obecnym liderem rynku (40%) uniemożliwia powstanie jakiegokolwiek „quasi-duopolu”. Spółka wskazała także, że zarówno UOKiK, jak i Komisja Europejska, wielokrotnie wydawały zgody na koncentrację w sytuacjach, w których udziały łączących się podmiotów były takie same lub znacząco wyższe, a struktura rynku była bardzo zbliżona. Według Agory Prezes UOKiK naruszył także przepisy proceduralne oraz prawa gwarantowane przedsiębiorcom, wydając decyzję zakazującą koncentracji w nagłym trybie, zrywając dialog ze Spółką.

Przed nami zatem ciekawe postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będziemy wracać do tej sprawy.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów