Greenberg Traurig reprezentował Cyfrowy Polsat przy emisji obligacji o wartości ponad 800 mln złotych

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Cyfrowy Polsat wyemitował niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii E w ramach programu emisji obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a następnie zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach rynku Catalyst. Obligacje zadebiutowały na rynku w czwartek (28 września). W tym procesie firmie Zygmunta Solorza doradzała kancelaria Greenberg Traurig.

Prawnicy Greenberg Traurig świadczyli kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cyfrowego Polsatu, w tym w zakresie przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia obligacji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Transakcja prowadzona była przez Partner Lokalną Paulinę Kimlę-Kaczorowską oraz Partnera Daniela Kaczorowskiego. W skład zespołu Greenberg Traurig weszli również Agnieszka Stopińska (Counsel), Katarzyna Goljan (Associate) i Michał Kuratowski (Associate). 

Grupa Polsat Plus jest jednym z największych dostawców zintegrowanych usług medialno-telekomunikacyjnych w Polsce świadczących ponad 20 milionów aktywnych usług dla ponad 6 milionów klientów kontraktowych B2B i B2C.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów