Greenberg Traurig tworzy praktykę ESG

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kancelaria Greenberg Traurig powołała praktykę ESG, która zapewni klientom wyselekcjonowane usługi w zakresie wszelkich aspektów ESG i związanych z nimi regulacji, zasad i standardów raportowania. Na czele nowej praktyki stanęła Joanna Kuc, Senior Associate związana z dotychczas z zespołem korporacyjnym warszawskiego biura kancelarii.

Karolina Kuźniak, Barbara Pancer, Joanna Kuc, Natalia Wołkowycka

Multidyscyplinarny zespół ESG w Greenberg Traurig tworzą prawnicy z bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego w obszarze regulacji, transakcji, ładu korporacyjnego, ochrony środowiska, energii, prawa pracy oraz compliance, którzy będą wspierać klientów w budowaniu i rozwijaniu zrównoważonego biznesu. 

Jak podkreśla kancelaria członkowie zespołu ESG mają kompleksową wiedzą i doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych, projektów nieruchomościowych, private equity i project finance, dzięki którym pomagają klientom dostosowywać się do stale zmieniającego się i złożonego otoczenia prawnego oraz wdrażać polityki promujące odpowiedzialne cele korporacyjne i długoterminowy zrównoważony rozwój. 

Kluczowe role w praktyce ESG Greenberg Traurig odgrywają prawniczki: Joanna Kuc, która kieruje praktyką oraz Barbara Pancer, Natalia Wołkowycka, Karolina Kuźniak.

Joanna Kuc w swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym oraz transakcjach finansowań. Doradza klientom w związku z transakcjami fuzji i przejęć oraz private equity, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG. Ma jednocześnie bogate doświadczenie w zakresie finansowania projektów energetycznych i project finance, jak również restrukturyzacji spółek oraz zadłużenia. Jest autorką licznych publikacji dotyczących ładu korporacyjnego, regularnie bierze też udział w konferencjach poświęconych tematyce ESG. W ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021” wyróżniającego najlepszych prawników w Polsce poniżej 35. roku życia oraz została nominowana do nagrody Corporate Rising Star w tegorocznej edycji rankingu Euromoney Legal Media GroupEurope Women in Business Law Awards 2022. Jako mentorka i prawnik pro bono bierze aktywny udział w inicjatywach poświęconych prawom kobiet i promowaniu rozwoju kariery młodych prawniczek. 

Barbara Pancer, local partner kierująca praktyką ochrony środowiska, doradza klientom w kwestiach związanych z polskim prawem ochrony środowiska, dotyczących w szczególności kwestii środowiskowych w ramach procesu inwestycyjnego, odpowiedzialności za zanieczyszczenie gruntu oraz innego rodzaju zanieczyszczenia środowiska, gospodarki odpadami, kwestii wodnoprawnych oraz regulacji środowiskowych mających wpływ na poszczególne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Jest również autorką licznych publikacji dotyczących prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego.

Natalia Wołkowycka, senior associate w zespole prawa pracy, w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem pracy. Doradza pracodawcom we wszystkich aspektach prawnych związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie systemów wynagrodzeń i programów motywacyjnych, polityk zatrudnienia i compliance oraz relacji z pracownikami i związkami zawodowymi. Jest również autorką licznych publikacji dotyczących prawa pracy. 

Karolina Kuźniak, senior associate w praktyce nieruchomości, koncentruje się na prawie nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom we wszelkich obszarach dotyczących prawa nieruchomości, w tym transakcjach zakupu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, transakcjach typu forward funding oraz finansowaniu projektów. 

– Kwestie związane z ESG bez wątpienia nabierają znaczenia i stają się coraz bardziej istotne dla każdego z nas, w tym także dla biznesu. Jestem głęboko przekonana, że w najbliższych latach ten trend będzie się jedynie umacniał. Stanowiąc część odpowiedzialnego biznesu, nasi Klienci poszukują szytego na miarę i dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb doradztwa, tak aby nie tylko odpowiadać na stale rosnące wymagania nadzoru i regulatorów, ale po prostu budować zrównoważony biznes. Jednocześnie są też świadomi, że ignorowanie kwestii ESG może mieć istotne i daleko idące konsekwencje zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Niezmiernie się cieszę, że Greenberg Traurig zdecydowała się powołać nową praktykę ESG, aby zapewnić Klientom stałe i kompleksowe wsparcie w zakresie wyzwań, ale też okazji, jakie stwarza ESG – powiedziała Joanna Kuc, Senior Associate kierująca praktyką ESG Greenberg Traurig w Polsce.

– Joanna posiada zarówno wiedzę ekspercką, jak i zaufanie klientów – elementy niezbędne, by z powodzeniem prowadzić praktykę ESG. Utworzenie tej nowej praktyki, za którą odpowiadają nasze ekspertki, jest zgodne ze strategią kancelarii, która nie tylko nadąża za rynkowymi trendami, ale przede wszystkim patrzy w przyszłość przewidując i wyprzedzając potrzeby naszych Klientów w stale zmieniającym się i pełnym nowych wyzwań otoczeniu – dodała Jolanta Nowakowska-Zimoch, Managing Partner warszawskiego biura.

Artykuł powstał we współpracy z Greenberg Traurig.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów