Partnerzy serwisu

Partnerzy główni:

„Jeden z najtrudniejszych projektów prawniczych realizowanych w tym roku w Polsce”

SMM Legal doradza LOTOS S.A. przy wydzieleniu rafinerii w Gdańsku do spółki zależnej LOTOS Asfalt sp. z o.o. To jeden z elementów przygotowań do połączenia LOTOSu z PKN Orlen. Wartoś tego wewnątrzgrupowego transferu to niemal 5 miliardów złotych.

Ponad rok trwały prace zespołu kilkunastu prawników SMM Legal nad tym projektem. Transakcję sfinalizowano 2 listopada. Jest częścią reorganizacji wewnątrzgrupowej klienta, a jednocześnie stanowi element przygotowania do wdrożenia środków zaradczych, warunkujących zgodę Komisji Europejskiej na połączenie Grupy LOTOS z PKN Orlen S.A.

Po stronie SMM Legal projekt koordynował partner kancelarii adwokat
Marcin Czarnecki. – Największym wyzwaniem, któremu udało się sprostać, było dokonanie przeniesienia rafinerii przy zachowaniu ciągłości jej działania – mówi Marcin Czarnecki i jak podkreśla, dzięki prawidłowemu zaplanowaniu zamknięcia procesu nie doszło do zatrzymania działania rafinerii nawet na jeden dzień.

Razem z Marcinem Czarneckim nad transakcją pracowali: dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka – sprawy regulacyjne, dr Jan Stranz – sprawy korporacyjne, Magdalena Michalska-Niewiadomska – kwestie IP / IT, Hanna Żuchowska-Stacha – obszar umów, Diana Krzyżanowska – sprawy nieruchomościowe oraz dr Tomasz Lewandowski – sprawy pracownicze.

– Wydzielenie rafinerii w Gdańsku to w mojej ocenie jeden z najtrudniejszych projektów prawniczych realizowanych w tym roku w Polsce – mówi partner zarządzający SMM Legal prof. Maciej Mataczyński.

– Liczby mówią same za siebie: przeniesienie majątku wartego 4,8 mld zł, 1000 przeniesionych pracowników, kilkanaście przenoszonych nieruchomości o obszarze setek hektarów, synchronizacja kilkunastu decyzji administracyjnych .Odwagę i efektywność w obsłudze tak skomplikowanych projektów daje nam niezwykle zaangażowany i zgrany zespół. Wszystkim pracującym przy tej transakcji serdecznie dziękuję i gratuluję – podsumowuje drugi z partnerów zarządzających SMM Legal, Przemysław Maciak.