Kancelaria B2RLaw doradcą mniejszościowych akcjonariuszy Audioteki przy przejęcia przez Wirtualną Polskę

Opublikowano

Nasi Partnerzy

B2RLaw doradzała akcjonariuszom mniejszościowym Audioteka S.A. reprezentującym ok. 40% akcji w kapitale zakładowym spółki w transakcji sprzedaży akcji na rzecz Wirtualna Polska Holding S.A.,  spółki notowanej na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W czerwcu bieżącego roku została zawarta przedwstępna umowa warunkowa wraz z dokumentacją towarzyszącą, w tym warunkowa umowa o wzajemnym zrzeczeniu się roszczeń przez Audiotekę, jej akcjonariuszy i ich podmioty powiązane. Strony przystąpiły do sfinalizowania transakcji 27 lipca.

W związku z transakcją, Wirtualna Polska Holding poprzez podmioty zależne będzie posiadać razem z akcjami nabytymi wcześniej akcje stanowiące łącznie 100% kapitału zakładowego Audioteki, reprezentujące 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zespołem B2RLaw kierował Rafał Stroiński senior partner i lider praktyki transakcyjnej kancelarii, a bieżące doradztwo w projekcie prowadzili counsele Jakub Kutyła i Malwina Niczke-Chmura, partner Edyta Zalewska oraz młodsi prawnicy Magda Borychowska, Danyila Zubach, Bogusław Długowolski i Krzysztof Judasz. 

– Sprzedaż Audioteki otwiera nowy rozdział w historii tej spółki. Transakcja ta umożliwiła wyjście z inwestycji akcjonariuszom mniejszościowym, a co więcej, należy mieć nadzieję, że pozwoli na realizację licznych synergii dzięki swojemu umiejscowieniu w ramach grupy Wirtualna Polska Holding, dla której z pewnością będzie cennym aktywem. Nasz zespół prawników aktywnie doradzał na każdym etapie tej transakcji, i jestem dumny, że mogliśmy podzielić się naszym szerokim doświadczeniem na tym obszarze. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych stron! – komentuje Rafał Stroiński, Adwokat i Senior Partner w B2RLaw.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów