Kancelaria CMS doradzała przy jednej z największych umów corporate PPA w Polsce

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Prawnicy CMS doradzali Grupie Saint-Gobain przy zawarciu 15-letniej umowy kupna energii odnawialnej z lądowych farm wiatrowych w Polsce, należących do Tion Renewables Yield AG. Zawarty kontrakt to umowa typu corporate Virtual Power Purchase Agreement (VPPA), czyli dotycząca wirtualnego zakupu energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta. To jedna z największych umów tego typu podpisanych w Polsce. 

Zespół kancelarii CMS wspierał Saint-Gobain w zakresie przygotowania oraz negocjacji umowy pomiędzy spółkami Saint-Gobain w Polsce oraz spółkami z grupy Tion Renewables Yield AG (obecnie w trakcie zmiany nazwy z Pacifico Renewables Yield AG). Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych to ok. 52 MW, zaś przewidywana produkcja wyniesie ok. 190 GWh rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez ok. 100 000 gospodarstw domowych w Polsce. 

Obsługą prawną Saint-Gobain kierował Piotr Prawda, senior asscociate w praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych CMS przy wsparciu associate Kacpra Stanosza. 

Kontrakt został zawarty w formule pay-as-produced i przewiduje finansowe rozliczenie 100% energii elektrycznej wytworzonej w farmach wiatrowych oraz dostarczenie gwarancji pochodzenia na cały wolumen. Pod względem wielkości zakontraktowanego wolumenu energii elektrycznej jest to jedna z największych transakcji tego typu zawartych dotychczas na polskim rynku. 

Umowa przyczyni się do realizacji celu Saint-Gobain, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, a także wpisuje się w wizję Grupy jako światowego lidera w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa.

Artykuł powstał we współpracy z CMS.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów