Kancelaria CMS doradzała przy pierwszym w Polsce zielonym finansowaniu projektu w formule PPP

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Ze strony publicznej za realizację projektu odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Olsztynie, które zawarło umowę PPP ze spółką celową, należącą do funduszu infrastrukturalnego Meridiam oraz hiszpańskiego koncernu Urbaser. Olsztyński zakład typu waste-to-energy jest drugim projektem opracowanym wspólnie przez Meridiam i Urbaser. Pierwszy projekt tych spółek został zrealizowany w Hiszpanii (Zubieta) i uruchomiony w październiku 2019 roku.

– Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji inwestycji samorządowych to bardzo korzystne rozwiązanie z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie, kiedy budżety samorządowe zostały uszczuplone w związku pandemią COVID-19, możliwość realizacji inwestycji we współpracy z partnerem prywatnym, dające oszczędności i przewidywalność kosztów jest szczególnie atrakcyjne – komentuje Marcin Bejm, partner stojący na czele zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS. 

Nowa elektrociepłownia w Olsztynie, której paliwem będzie RDF zastąpi bloki opalane węglem. Energia zgromadzona w odpadach trafi z powrotem do mieszkańców w postaci dostaw ciepła.  Wykorzystanie węgla w olsztyńskim systemie ciepłowniczym ma spaść z obecnych 98 do 39 proc. a ciepło w ponad 50 proc. ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Według szacunku samorządu nowa inwestycja pokryje zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla około 100 tys. mieszkańców Olsztyna.

Prawnicy CMS doradzali na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansujących projekt, które obejmuje Bank Pekao S.A., pełniącego funkcję agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń, Europejski Bank Inwestycyjny, mBank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG oraz Kommunalkredit Austria AG, który pełnił funkcję upoważnionego głównego organizatora oraz wyłącznego podmiotu prowadzącego księgę popytu i underwritera. Finansowanie inwestycji miało miejsce w modelu project finance i uwzględniało także wsparcie ze środków unijnych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 172 mln zł. Prawnicy CMS doradzali również przy umowie regulującej relacje pomiędzy wierzycielami oraz przy syndykacji wtórnej finansowania.

Projekt jako pierwszy projekt energetyczny w Polsce uzyskał “Zielony Kredyt” o wartości 490 mln zł.

Zakres prac kancelarii CMS obejmował w pierwszej kolejności opracowanie mechanizmu wsparcia projektu przez Miasto Olsztyn, zaproponowanie zmian do umowy o ppp i innych umów projektowych (umowa EPC, umowa O&M, interface agreement) zapewniających ich bankowalność, strukturyzację finansową projektu, wynegocjowanie umów bezpośrednich oraz przygotowanie i negocjowanie pełnej dokumentacji finansowania wraz z zabezpieczeniami. 

Kompleksowe doradztwo prawne dotyczące umów projektowych zapewnił zespół CMS ds. energetyki i projektów infrastrukturalnych kierowany przez Marcina Bejma, partnera. W skład zespołu na etapie strukturyzowania inwestycji weszli prawnicy Piotr Gałązka, Patrycja Styczyńska, Wojciech Szopiński, oraz Adam Kędziora, starszy prawnik, a także Alicja Smyklińska. 

Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania zapewnił zespół CMS ds. bankowości i finansów kierowany przez Michała Mężykowskiego, partnera. Na etapie zamknięcia finansowania i syndykacji prace prowadził Konrad Leszko, starszy prawnik, przy wsparciu Roksany Pietrzak, starszego prawnika, Piotra Lipińskiego, prawnika oraz Karol Ścibora, młodszego prawnika. Wsparcie w zakresie prawa angielskiego zapewniła partner Ana Radnev.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów