Kancelaria GESSEL doradzała notowanej na GPW Pure Biologics S.A. w przeprowadzeniu oferty publicznej

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Oferta publiczna obejmowała akcje nowej emisji serii G oraz istniejące akcje sprzedawane, które zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym oraz wybranym inwestorom detalicznym. Oferta prywatna obejmowała akcje nowej serii H. Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła ok. 30 milionów złotych.

Transakcja została zrealizowana w oparciu o umowę inwestycyjną i o oferowanie zawartą przez Spółkę z IPOPEMA SECURITIES S.A. oraz umowę plasowania. Interesującym aspektem transakcji była pożyczka istniejących akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW na rzecz podmiotu, który sprzedał akcje w transakcji ABB. Umowa pożyczki zostanie wykonana poprzez zwrot akcji nowej emisji serii H na rzecz akcjonariuszy będących pożyczkodawcami.

Kancelaria GESSEL wspierała Spółkę oraz jej akcjonariuszy we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności przygotowanie dokumentacji korporacyjnej Spółki, negocjacje dokumentacji transakcyjnej (umowa inwestycyjna, umowy pożyczki, umowa plasowania) oraz doradztwo prawne dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę i jej akcjonariuszy.  

Pracami zespołu nadzorowanego przez Krzysztofa Marczuka (partner) kierował Michał Wieliński (senior associate). W skład zespołu obsługującego transakcję wchodzili: Jakub Rowicki (senior associate), Magdalena Szeplik (managing associate), Maciej Kowalski (associate) i Piotr Blank (associate).

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną działającą na rynku od 2010 roku. Działalność Spółki koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii, autoimmunologii oraz neurologicznych chorób rzadkich, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Gessel.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów