Kancelaria Gessel doradzała Sygnity przy ugodzie w sporze o projekt e-podatki

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Spór pomiedzy Sygnity a Fast Enterprises trwał cztery lata. Ze strony kancelari Gessel w trakcie tego postępowania oraz przy zawarciu ugody pracowali prawnicy praktyk procesowej managing associate, adwokat Marcin Robenek oraz starszy prawnik, adwokat Anna Ziewalicz. W podatkowych aspektach sprawy wspierała ich of counsel, radca prawny Inarda Bielińska.

Spór pomiedzy wykonawcą i podwykonawcą 

Jak informuje kancelaria Gessel, spór rozpoczął się w 2016 roku i dotyczył rozliczeń w ramach realizowanego projektu informatyzacji polskiej administracji podatkowej – e-Podatki. Sygnity działała jako główny wykonawca tego projektu i miała za zadanie budowę, wdrożęnie i utrzymanie systemu, a także świadczenie usług dodatkowych. Na potrzeby tego projektu Sygnity zawarła umowę podwykonawczą z Fast Enterprises, dostawcą podstawowego elementu systemu e-Podatki, tzw. oprogramowania GenTax.

W związku ze sporem firm dotyczącym rozliczeń projektu toczyły się dwa postępowania sądowe. Fast Enterprises zgłaszała wobec Sygnity roszczenia na łączną kwotę ok. 43 mln złotych, natomiast Sygnity zgłaszała wobec Fast Enterprises roszczenia wzajemne na łączną kwotę ok. 21 mln złotych.

Ugoda 

Jak podaje kancelaria Gessel, ugoda przewiduje zrzeczenie się wzajemnych roszczeń, a także zapłatę przez Sygnity na rzecz Fast Enterprises ponad 14 mln złotych, pod warunkiem wystąpienia zdarzeń określonych w ugodzie, w tym prawomocnego umorzenia postępowań sądowych toczących się pomiędzy firmami. Negocjacje w sprawie ugody trwały wiele miesięcy. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów