Kancelaria Gide doradzała przy pozyskaniu rekordowego finansowania od EBI

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kwota pozyskana w procesie finansowania zostanie w całości przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych Tauron w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej Polsce.

– Jesteśmy wdzięczni za okazane ponownie zaufanie i cieszymy się, że mogliśmy doradzać TAURONOWI przy tak kluczowym procesie finansowania. Pozyskane środki w kwocie 2,8 mld PLN umożliwią naszemu Klientowi zmodernizowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej, a co za tym idzie pozwolą podnieść wskaźnik dekarbonizacji – powiedział Michał Śmiechowski, counsel i szef praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze Gide.

W transakcji Michała Śmiechowskiego wspierał associate Przemysław Kopka.

TAURON będzie mógł wykorzystać pozyskane środki w ciągu trzech lat od podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to osiemnaście lat.

TAURON i Europejski Bank Inwestycyjny ściśle współpracują już od ponad 10 lat. Między innymi w 2016 r. zostało uruchomione finansowanie hybrydowe w kwocie 190 mln EUR – innowacyjny instrument będący pierwszą w Europie emisją obligacji hybrydowych realizowanych przez EBI, jak również pierwszą w Polsce emisją obligacji hybrydowych dokonaną przez podmiot spoza sektora niefinansowego.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów