Partnerzy serwisu

Partnerzy główni:

Kancelaria JDP obroniła przed sądem okręgowym zamówienie publiczne dla konsorcjum Polimex-Trakcja za ponad 400 mln zł

Kancelaria JDP Drapała & Partners reprezentowała konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A. oraz Trakcja S.A. w postępowaniu przez Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie kontraktu na wykonanie odcinka linii tramwajowej w Olsztynie. Sąd oddalił skargę dotycząca wyboru przez miasto oferty konsorcjum. Umowa na wykonanie robót zostałą już podpisana. 

Procedura o udzielenie zamówienia na wykonanie sześciu kilometrów torów tramwajowych trwała ponad rok. W toku procedury wybór najkorzystniejszej oferty został dwukrotnie zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do Sądu Okręgowego, gdzie postępowanie dwukrotnie rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum Polimex – Trakcja.

Jak zaznacza kancelaria JDP, wyrok jest szczególnie ważny z perspektywy wykonawców chcących ubiegać się o zamówienie publiczne, a którzy pozostają w sporze sądowym z innym zamawiającym. Sąd podtrzymał w całości wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym Izba podkreśliła, że nieuzasadnionym jest wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji, gdy ten pozostaje w sporze sądowym z innym zamawiającym. Izba podniosła wówczas, że istnienie sporu sądowego miedzy wykonawcą a inwestorem nie daje podstaw do jednoznacznego przyjęcia zaistnienia przesłanki rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, co jest niezbędne do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2 czerwca konsorcjum podpisało umowę z Gminą Olsztyn na realizację inwestycji. Kontrakt obejmuje m. in. budowę torowiska i trakcji tramwajowej, budowę peronów tramwajowych i tramwajowo-autobusowych z wiatami i urządzeniami informacji pasażerskiej, budowę węzła przesiadkowego Wysoka Brama, a także wykonanie estakady tramwajowej o długości 270 m i przebudowę skrzyżowań oraz ulic wzdłuż trasy (ok. 6,6 km). W ramach nowej inwestycji powstaną chodniki i drogi dla rowerów, oświetlenie terenu wraz z sieciami i sygnalizacją świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Umowa obejmuje również dostarczenie elementów małej architektury i zagospodarowanie zieleni. Wartość całego kontraktu wynosi 327,77 mln PLN netto. Prace mają potrwać 26 miesięcy.

Z kancelarii JDP konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., Trakcja S.A. reprezentowali radca prawny Wojciech Merkwa kierujący zespołem zamówień publicznych, radca prawny Piotr Duma, adwokat Iwo Franaszczyk oraz aplikant. adwokacki Aleksandra Blukacz.