Kancelaria Linklaters doradzała Grupie TAURON przy pozyskaniu zrównoważonego finansowania o wartości 4 mld zł

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Banki, które udzielają finansowania Tauron to:

  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
  • CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
  • Erste Group Bank AG,
  • Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce,
  • Santander Bank Polska S.A.
  • China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce

W umowie kredytu uwzględniono mechanizm zmiany wysokości marży kredytodawców w zależności od wypełniania przez Grupę TAURON wskaźników zrównoważonego rozwoju (sustainability linked loan). Poziom wykonania odpowiednik wskaźników będzie badany przez niezależnego audytora.

Zespół wspierający Grupę Tauron tworzyli prawnicy z Praktyki Bankowości i Finansów: Marta Domino (partner), Katarzyna Lesińska (senior associate) oraz Piotr Hurkała (senior associate).

Artykuł powstał we współpracy z Linklaters.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów