Kancelaria Norton Rose Fulbright doradza BGK w sprawie kontrgwarancji dla Alior Banku

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego w zakresie zmian w dokumentacji dotyczącej udzielania kontrgwarancji zgodnej z rozporządzeniem CRR między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. na rzecz Alior Bank S.A.

Maksymalna wysokość zaangażowania z tytułu wszystkich gwarancji, które mogą zostać udzielone w ramach Umowy Gwarancji zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. a Alior Bankiem S.A. wynosi 4 mld zł (ok. 985 mln USD). Limit ten obowiązuje przez okres trzech lat i ma charakter odnawialny, tj. w przypadku wygaśnięcia gwarancji limit jest uzupełniany „uwolnioną” kwotą pomniejszoną o ewentualne wypłaty z gwarancji.

W ramach aneksowanej Umowy Kontrgwarancji, która określa zasady udzielania przez BGK na zlecenie PZU S.A. kontrgwarancji wystawianych na rzecz Alior Bank S.A., dostępny limit kontrgwarancji wynosi 3,2 mld zł (ok. 788 mln USD). Dostępny limit będzie pomniejszany przy udzieleniu każdej kolejnej kontrgwarancji o jej sumę gwarancyjną oraz będzie miał charakter odnawialny, tj. wygaśnięcie kontrgwarancji spowoduje odnowienie limitu.

Kancelaria doradzała już w tej sprawie w 2017 i 2020 roku.

Zespołem warszawskim kierował senior associate Daniel Popek, którego wspierała associate Karolina Majcher. Transakcję nadzorował Tomasz Rogalski, partner w praktyce bankowości i finansów.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów