Kochański & Partners doradcą Gaz-System przy Baltic Pipe. „Projekt wymagał skomplikowanych analiz środowiska regulacyjnego”

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kochański & Partner w projekcie Baltic Pipe zajmowała się między innymi analizami regulacyjnymi dotyczącymi krzyżowania się gazociągów podmorskich, w szczególności w zakresie prawa międzynarodowego, tj. Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. 

Eksperci kancelarii przygotowali także projekt umowy o realizację procesu inwestycyjnego (tzw. Construction Agreement) i reprezentowali Gaz-System w negocjacjach tej umowy z Energinet. 

Ponadto, zespół Kochański & Partners odpowiadał za przygotowanie projektu założeń do umowy o sprężanie gazu (tzw. Pressure Service Agreement, PSA), reprezentowanie Gaz-System w negocjacjach tej umowy, a także za model kontraktowania usług w ramach realizacji projektu.

Gaz-System ze strony kancelarii doradzali Wojciech Wrochna, Jacek Kozikowski, Aleksander Galos, Michał Będkowski-Kozioł i Milena Kazanowska-Kędzierska.

– Gazociąg przechodzi przez terytorium Polski, Szwecji i Danii, a jego realizacja oparta była o reżimy prawne kilku państw. Projekt wymagał skomplikowanych analiz środowiska regulacyjnego dotyczącego realizacji projektów infrastrukturalnych w obszarach morskich, w tym rozwiązania problemów wynikających z krzyżowania się już istniejącej infrastruktury podmorskiej z nowym gazociągiem. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do jego pomyślnego ukończenia – mówi dr Jacek Kozikowski, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura.

– Projekt jest unikatowy i nowatorski pod wieloma względami. Innowacyjność tego przedsięwzięcia polega w znacznej mierze na tym, że projekt jest realizowany wspólnie przez polskiego i duńskiego operatora, przy czym to polska spółka, tj. Gaz-System, została operatorem gazociągu również poza terytorium RP, tj. na odcinku duńskim i szwedzkim. Jego innowacyjność polegała m.in. na przeprowadzeniu procedury tzw. Cross-Border Cost Allocation (CBCA). Polski operator systemu przesyłowego częściowo sfinansował budowę tłoczni gazu w Danii, rozliczając ją w swojej przyszłej taryfie, co wymagało skoordynowanych decyzji po stronie polskiego Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz jego duńskiego odpowiednika (FORSYNINGSTILSYNET). To zdecydowanie bezprecedensowe przedsięwzięcie na europejskim rynku gazowym, znacząco zmieniające kierunki dostaw gazu z wschodniego na zachodni – dodaje Wojciech Wrochna, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny.

Baltic Pipe oficjalnie został otwarty we wtorek (27 września). 

To pierwszy projekt zrealizowany na tak dużą skalę w polskich obszarach Morza Bałtyckiego. Baltic Pipe ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego, gdyż pozwolił utworzyć na europejskim rynku nowy korytarz dostaw gazu. Inwestycja umożliwia transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwala na przesył gazu z Polski do Danii. 

Gaz-System S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 Gaz-System realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów