Koniec wieloletniej prawnej batalii o “Krupnik”

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Po 9 latach sporu, Premium Distillers sp. z o.o. odzyskała przed Urzędem Patentowym ochronę słownego znaku towarowego „KRUPNIK” – poinformowała kancelaria SSW Pragmatic Solutions, która reprezentowała spółkę. Wartość marki szacuje się na 500 milionów złotych.

Spór toczył się od 2012 roku, gdy Urząd Patentowy RP, na wniosek Toorank Polska S.A. (obecnie: Mundivie S.A), unieważnił prawo ochronne na słowny znak towarowy „KRUPNIK” używany w branży produktów alkoholowych, który należał do Destylarnia Sobieski S.A. (obecnie: Premium Distillers sp. z o.o.).

Destylarnia Sobieski S.A. zaskarżyła rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego. W 2014 roku WSA w Warszawie uznał, że rozstrzygnięcie UPRP jest prawidłowe, a potem w 2015 roku NSA podtrzymał te stanowisko. Tym Destylarnia Sobieski S.A. utraciła wyłączność na posługiwanie się marką „KRUPNIK” w branży alkoholowej.

Wtedy w 2015 roku Destylarnia Sobieski S.A. rozpoczęła współpracę z kancelarią SSW. Celem było przywrócenie wyłączności na posługiwanie się marką “KRUPNIK” dla produktów alkoholowych.

Jeszcze w 2014 roku Destylarnia Sobieski S.A., złożyła pozew przeciwko Toorank Polska S.A. o zakazanie posługiwania się produktami alkoholowymi zawierającymi oznaczenie „KRUPNIK”. W związku z unieważnieniem prawa do znaku „KRUPNIK” przez UPRP, pozew został oparty na powszechnej w Polsce znajomości marki oraz jej renomie.

Jak podkreśla SSW w swoim komunikacie, długotrwałe postępowanie dowodowe pozwoliło wykazać przed sądem, że wbrew twierdzeniom UPRP, znak „KRUPNIK” posiada jednak wtórną zdolność odróżniającą i nadaje się do oznaczania produktów jednego przedsiębiorcy. Przed sądem zostało również wykazane, że przedmiotowe oznaczenie jest w Polsce powszechnie znane oraz posiada cechę renomy. Sąd Okręgowy w Warszawie w 2017 roku wydał wyrok, który uwzględnił w całości powództwo Destylarni Sobieski S.A. przyznając wyłączność na posługiwanie się słownym znakiem towarowym „KRUPNIK”. Toorank Polska S.A. złożyła apelację od tego orzeczenia do sądu II instancji. Następnie apelacja została wycofana w styczniu 2021 r., a wyrok z 2017 r. stał się prawomocny.

W związku z tym SSW w imieniu swojego klienta złożyło w październiku 2020 roku do URPR wniosek o udzielenie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „KRUPNIK” dla oznaczania produktów alkoholowych. W sierpniu Urząd Patentowy RP uznał, że oznaczenie „KRUPNIK” posiada wtórną zdolność rejestrową i może być używany dla oznaczania produktów jednego przedsiębiorcy.

Ze strony SSW Premium Distillers sp. z o.o. doradzał rzecznik patentowy Robert Rozbicki.

źródło: materiały prasowe SSW Pragmatic Solutions

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów