Małgorzata Surdek-Janicka z CMS wiceprezesem sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Małgorzata Surdek-Janicka od 2018 roku jest członkiem sądu arbitrażowego ICC. Teraz, począwszy od 1 lipca współkieruje tą największą instytucją arbitrażową o globalnym zasięgu i z ponad 100-letnią historią. 

– Uczestniczenie w pracach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC polega na podejmowaniu istotnych decyzji proceduralnych przewidzianych Regulaminem Arbitrażowym ICC w sporach pomiędzy stronami z całego świata, np. dotyczących wniosków o wyłączenie arbitra czy zatwierdzenie projektów wyroków przedstawianych przez trybunały arbitrażowe rozstrzygające konkretne spory według Regulaminu Arbitrażowego ICC. Objęcie roli wiceprezesa Sądu ICC oznacza dla mnie dodatkowo przewodniczenie sesjom Sądu, a także udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących strategii Sądu, jego rozwoju oraz promocji. Ta nominacja jest wyróżnieniem nie tylko dla mnie osobiście, ale przede wszystkim dla Polskiego Komitetu Narodowego ICC oraz szerzej – całego polskiego środowiska arbitrażowego – podkreśla Małgorzata Surdek-Janicka. 

Prawniczka będzie nadal zarządzać praktyką postępowań spornych CMS w Polsce. 

W tej kadencji w sądzie arbitrażowym ICC z Polski, jako członkowie, znaleźli się również Maciej Jamka senior partner DWF oraz Bartosz Krużewski, partner Clifford Chance.

Sąd ICC w Paryżu składa się z prezesa, 17 wiceprezesów oraz 178 członków ze 119 krajów, którzy wybierani są na trzyletnią kadencję. Z jednego kraju może pochodzić maksymalnie dwóch członków (member i alternate member), nie licząc prezesa i wiceprezesów, a wybór odbywa się z zachowaniem zasad różnorodności m.in. w zakresie płci, pochodzenia geograficznego, etnicznego, wieku itp. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów