Norton Rose Fulbright doradzała bankom przy 4 mld zł kredytu dla Tauron Polska Energia

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum banków przy udzielaniu TAURON Polska Energia 4 mld zł finansowania powiązanego ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju

Jacek Smardzewski, Grzegorz Dyczkowski, Igor Kondratowicz

W skład konsorcjum banków wchodzą:

  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
  • CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
  • Erste Group Bank AG,
  • Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce,
  • Santander Bank Polska S.A.
  • China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce

Pracami warszawskiego zespołu kierował counsel Jacek Smardzewski, którego wspierał associate Igor Kondratowicz. Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz warszawską praktyką bankowości i finansów.

Środki pozyskane z tego kredytu konsorcjalnego zostaną wykorzystane do zrefinansowania istniejącego finansowania oraz do sfinansowania różnych wydatków korporacyjnych Grupy TAURON (z wyłączeniem wydatków dotyczących aktywów węglowych).

Stopa odsetkowa od środków udostępnionych na podstawie umowy kredytu będzie obliczana na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę, której wysokość będzie zależna od spełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tzn. stopnia redukcji emisji oraz stopnia zwiększania udziału OZE w strukturze wytwarzania Grupy TAURON. Dokładność wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju będzie potwierdzana przez niezależnego biegłego rewidenta.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 17 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników. W 2021 r. Grupa TAURON dostarczyła 54 TWh energii elektrycznej do 5,8 mln klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce.

Artykuł powstał we współpracy z Norton Rose Fulbright.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów