Norton Rose Fulbright doradzała Benefit Systems przy pozyskaniu 205 mln zl finansowania

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Pozyskane fundusze umożliwią Benefit Systems sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem organicznym grupy, rozwojem platformy MultiLife, akwizycjami, zielonymi inwestycjami, refinansowaniem istniejącego zadłużenia w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz innymi ogólnymi celami korporacyjnymi. Finansowanie może zostać dodatkowo zwiększone o kwotę do 35 mln zł.

Jak powiedział Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, spółka przez dwa lata musiała mierzyć się z wyzwaniami okresu pandemii, ale teraz sytuacja zaczyna się poprawiać. – Zanotowaliśmy bardzo dobry początek roku, odbudowujemy wyniki, w tym sukcesywnie zwiększamy bazę klientów i użytkowników. Widzimy także rosnące znaczenie zdrowego i aktywnego stylu życia po pandemii. To moment, w którym nasze zaangażowanie kierujemy na nowe produkty, rozwój i inwestycje. Jesteśmy przekonani, że z tak znakomitymi partnerami jak EBOR i Santander oraz z zapewnionym finansowaniem, perspektywy rozwoju naszej Grupy mają jeszcze stabilniejsze fundamenty – powiedział Bartosz Józefiak.

Benefit Systems zadeklarowała przy tym, że w raportowaniu niefinansowym będzie w przyszłości uwzględniać „Wytyczne do raportowania ESG” opracowane przez EBOR i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. – Kwestie ESG i dążenie do zrównoważonego rozwoju to element DNA Grupy Kapitałowej Benefit Systems. W nasz model biznesowy wpisana jest misja społeczna oparta na promowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. To budujące, że instytucje finansowe chcą wpierać takie podejście do biznesu – dodał Bartosz Józefiak.

– Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Benefit Systems przy tej transakcji finansowania. Bardzo dobrze wpisuje się ona w ideę zrównoważonego finansowania – jednego z podstawowych obszarów naszej praktyki bankowości i finansów – i jesteśmy bardzo dumni, że jedna z najbardziej innowacyjnych grup w branży powierzyła nam tę transakcję – powiedziała Marta Kawecka, counsel Norton Rose Fulbright.

Grupa Kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z flagowym produktem MultiSport oraz jednym z największych operatorów klubów fitness w Polsce. Spółka jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Norton Rose Fulbright.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów