Partnerzy serwisu

Partnerzy główni:

Norton Rose Fulbright doradzała Benefit Systems przy pozyskaniu 205 mln zl finansowania

Kredytu Benefit Systems S.A. udzielili Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. Spółce, która tworzy znany progam Multisport przy pozyskaniu tego finansowania doradzał zespół prawników warszawskiego biura Norton Rose Fulbright, na czele którego stała Marta Kawecka (counsel), współpracowała z nią Karolina Majcher (associate), a strategicznie projekt nadzorował Grzegorz Dyczkowski kierujący warszawskim biurem kancelarii oraz praktyką bankowości i finansów. 

Pozyskane fundusze umożliwią Benefit Systems sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem organicznym grupy, rozwojem platformy MultiLife, akwizycjami, zielonymi inwestycjami, refinansowaniem istniejącego zadłużenia w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz innymi ogólnymi celami korporacyjnymi. Finansowanie może zostać dodatkowo zwiększone o kwotę do 35 mln zł.

Jak powiedział Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, spółka przez dwa lata musiała mierzyć się z wyzwaniami okresu pandemii, ale teraz sytuacja zaczyna się poprawiać. – Zanotowaliśmy bardzo dobry początek roku, odbudowujemy wyniki, w tym sukcesywnie zwiększamy bazę klientów i użytkowników. Widzimy także rosnące znaczenie zdrowego i aktywnego stylu życia po pandemii. To moment, w którym nasze zaangażowanie kierujemy na nowe produkty, rozwój i inwestycje. Jesteśmy przekonani, że z tak znakomitymi partnerami jak EBOR i Santander oraz z zapewnionym finansowaniem, perspektywy rozwoju naszej Grupy mają jeszcze stabilniejsze fundamenty – powiedział Bartosz Józefiak.

Benefit Systems zadeklarowała przy tym, że w raportowaniu niefinansowym będzie w przyszłości uwzględniać „Wytyczne do raportowania ESG” opracowane przez EBOR i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. – Kwestie ESG i dążenie do zrównoważonego rozwoju to element DNA Grupy Kapitałowej Benefit Systems. W nasz model biznesowy wpisana jest misja społeczna oparta na promowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. To budujące, że instytucje finansowe chcą wpierać takie podejście do biznesu – dodał Bartosz Józefiak.

– Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Benefit Systems przy tej transakcji finansowania. Bardzo dobrze wpisuje się ona w ideę zrównoważonego finansowania – jednego z podstawowych obszarów naszej praktyki bankowości i finansów – i jesteśmy bardzo dumni, że jedna z najbardziej innowacyjnych grup w branży powierzyła nam tę transakcję – powiedziała Marta Kawecka, counsel Norton Rose Fulbright.

Grupa Kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z flagowym produktem MultiSport oraz jednym z największych operatorów klubów fitness w Polsce. Spółka jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Norton Rose Fulbright.