Norton Rose Fulbright doradzała kredytodawcom Gaz-System w związku z nowym finansowaniem spółki w wysokości 1 mld zł

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kredytodawcy to: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A., CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Credit Agricole Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawski zespół prawników Norton Rose Fulbright prowadził w imieniu konsorcjum kredytodawców uprzywilejowanych złożone negocjacje międzywierzycielskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako wierzycielem uprzywilejowanym o równym pierwszeństwie zaspokojenia, Polskim Funduszem Rozwoju jako wierzycielem podporządkowanym oraz Gaz-System jako pożyczkobiorcą.

Środki pozyskane z nowej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów inwestycyjnych Gaz-Systemu, w tym: projektu Baltic Pipe, realizację programu Zgazowywania Węgla, realizacji w rejonie Gdańska pływającego terminalu FSRU (Floating Storage Regasification Unit) zdolnego do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Ze środków tych sfinansowana zostanie również budowa nowego gazociągu transgranicznego, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy oraz rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Lista ta obejmuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie.

Zespołem Norton Rose Fulbright kierował counsel Jacek Smardzewski, a wspierał go associate Igor Kondratowicz. Projekt nadzorował partner Grzegorz Dyczkowski, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz warszawską praktyką bankowości i finansów.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem terminalu LNG w Świnoujściu. Spółka zrealizowała także jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, czyli gazociąg podmorski łączący Polskę i Danię. 

W tej złożonej transakcji Gaz-Systemowi doradzała kancelaria Allen Overy. Clifford Chance doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a Polski Fundusz Rozwoju wspierała kancelaria Linklaters.

Artykuł powstał we współpracy z Norton Rose Fulbright.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów