Nowy rok i nowi partnerzy w JDP

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Wojciech Merkwa kierujący zespołem zamówień publicznych oraz Jakub Majewski zarządzający dotychczas grupą prawników w zespole postępowań sądowych i arbitrażowych awansowali na stanowiska partnerów kancelarii JDP

Nowi partnerzy JDP: Wojciech Merkwa, Jakub Majewski

Wojciech Merkwa jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Doradza wykonawcom i zamawiającym w największych i najbardziej skomplikowanych postępowaniach przetargowych w kraju. Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, w których  niejednokrotnie doprowadzał do wydania przełomowych orzeczeń, istotnych dla rynku zamówień. Wyróżniony w rankingu Chambers & Partners w kategorii Public Procurement. Specjalizuje się także w  prawie umów, obsłudze inwestycji infrastrukturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Jest autorem publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz finansowania ze środków UE, członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Oprócz praktyki prowadzi także wykłady na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Zatrudniony w kancelarii JDP od 2015 roku. 

Jakub Majewski jest adwokatem kierującym grupą prawników w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej złożonych inwestycji budowlanych w zakresie m.in. infrastruktury kolejowej i drogowej (realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC), telekomunikacyjnej, energetycznej, obiektów przemysłowych i kubaturowych. Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z tych obszarów dotyczących m.in. kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, kosztów pośrednich w przedłużonych terminach realizacji, wad instalacji przemysłowych, waloryzacji, praw własności intelektualnej i in. Doradza uczestnikom skomplikowanych projektów budowlanych we wzajemnych relacjach, w negocjacjach aneksów do umów, rozliczaniu robót, sporach związanych z odstąpieniami od umów, odbiorach i postępowaniach likwidacyjnych dotyczących szkód budowlanych. Wyróżniony (key lawyer) w rankingu The Legal 500 w kategoriach Construction i Dispute Resolution. Do kancelarii JDP dołączył w 2014 roku. 

– Kolejne promocje partnerskie z początkiem tego roku są dowodem tego, iż nie tylko stwarzamy prawnikom dogodne warunki do rozwoju i awansu, ale też w praktyce awanse realizujemy. W poprzednim roku nominację partnerską po sześciu latach pracy w kancelarii otrzymał mec.Wojciech Bazan. Tegoroczni partnerzy to prawnicy, którzy udowodnili, że dysponują ekspercką wiedzą oraz doświadczeniem umożliwiającym kierowanie zespołami i samodzielne realizowanie trudnych projektów. Potwierdza to zaufanie okazywane im przez wiodących klientów. Zamierzamy nadal wspierać rozwój w organizacji utalentowanych i zaangażowanych prawników, oparty na transparentnych zasadach. Jest to ważny element strategii naszej kancelarii – powiedział prof. Przemysław Drapała, partner zarządzający kancelarii JDP.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią JDP.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów