Partner Baker McKenzie Rafał Zakrzewski wraz z zespołem dołączy do praktyki bankowości i finansów CMS

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Rafał Zakrzewski posiada blisko 25-letnie doświadczenie w doradztwie przy finansowaniu transakcji i projektów inwestycyjnych zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego, paliwowego, przemysłowego oraz nieruchomościowego. Jego specjalizacją jest doradztwo pod prawem angielskim w zakresie finansowania dłużnego, project finance, finansowania transakcji nabycia spółek oraz nieruchomości.

Doradzał zarówno finansującym jak i pożyczkobiorcom w międzynarodowych transakcjach prowadzonych pod prawem angielskim w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,. Brał udział w takich projektach jak: nabycie przez EBOiR udziału kapitałowego w Black Sea Oil & Gas, rumuńskiej spółce naftowo-gazowej wspieranej przez Carlyle oraz w Raiffeisen Bank Aval na Ukrainie, a także przy udzielaniu przez EBOiR finansowania w wysokości 350 milionów USD dla ArcelorMittal Kryvyi Rih na Ukraine czy pożyczki w wysokości 41 milionów EUR dla spółki zależnej AccelorMittal w Bośni. Rafał reprezentował także kredytobiorców w zakresie wysokokwotowych kredytów konsorcjalnych udzielanych na rzecz PGNIG, PKO BP, TPSA/Orange, Polkomtel, Grupy ITI, CEDC oraz LG. W 2020 ponownie doradzał PKN Orlen przy refinansowaniu kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,75 mld EUR.

Rafał Zakrzewski jest także ekspertem w zakresie dokumentacji finansowania LMA oraz angielskiego prawa umów handlowych. Działa również jako ekspert sądowy w zakresie prawa angielskiego w postępowaniach prowadzonych za granicą.

Rafał Zakrzewski wychował się i studiował w Australii, otrzymał tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Oksfordzkiego. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego w Wielkiej Brytanii oraz Australii, a także prawnika zagranicznego na polskim rynku. Od 2019 związany był z kancelarią Baker McKenzie, wcześniej przez wiele lat z kancelarią Clifford Chance. Rafał wykładał również prawo na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jest związany z Uniwersytetem Cambridge.

– Dołączenie do CMS pozwoli mi na wzmocnienie mojej praktyki i całego zespołu, dla którego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów poszukujących wsparcia prawnego przy zawieraniu umów na bazie prawa angielskiego. Nasz zespół z jednej strony zapewnia sprawne i wysoko wyspecjalizowane doradztwo merytoryczne, z drugiej rozumie specyfikę regionu i lokalny biznes. Naszą przewagą jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usługi prawnej na lokalnych warunkach finansowych. Silna pozycja CMS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozwoli nam również obsłużyć jeszcze większą liczbę transakcji dla obecnych klientów i zapewnić wsparcie na rzecz nowych, przy ich inwestycjach transgranicznych rządzonych prawem angielskim. Brexit nie wpłynął na główne atuty tego systemu prawnego – pewność i precyzyjność co do zakresu zobowiązań oraz ich efektywność w umowach zawartych pod prawem angielskim nie uległy zmianie. Tak jak język angielski dominuje międzynarodowy biznes, tak prawo angielskie wciąż ma globalne zastosowanie – mówi Rafał Zakrzewski.

– Rafał dołączy do bardzo mocnego zespołu, który wraz z nim zyskuje dodatkowe kompetencje do prowadzenia transakcji finansowania pod prawem angielskim w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wielu inwestorów zagranicznych oraz międzynarodowych instytucji finansujących preferuje zawarcie umowy według reguł znanego sobie porządku prawnego oraz poddanie jej jurysdykcji sądów brytyjskich. Dołączenie Rafała do polskiego zespołu pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów i wzmocnić pozycję w zakresie finansowania transakcji międzynarodowych – podkreśla Michał Mężykowski, partner kierujący zespołem bankowości i finansów CMS w Polsce. 

Przemysław Karolak jest adwokatem, który specjalizuje się w transakcjach finansowania (projektów, akwizycji, finansowania korporacyjnego), posiada również doświadczenie w zakresie negocjacji międzynarodowych kontraktów komercyjnych. Od roku był związany z kancelarią Baker & McKenzie. W ramach secondmentu pełnił funkcję counsela w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie projektów finansowań w Europie środkowo-wschodniej i północnej Afryce. Przedtem, przez kilka lat zajmował stanowisko Head of Commercial Law u międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego AON, gdzie odpowiedzialny był za kilkuosobowy zespół doradzający przy międzynarodowych kontraktach komercyjnych.

Marcin Krzemień posiada 2 lata doświadczenia jako prawnik w praktyce bankowości i finansów Baker McKenzie. Pracował przede wszystkim przy transakcjach finansowania dłużnego pod prawem polskim i angielskim, ale także wielu projektach związanych z rynkiem kapitałowym. Zanim został prawnikiem, przez ponad 3 lata był konsultantem strategicznym. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Oksfordzkim z prawa i finansów, jest także magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest doktorantem i wykładowcą w katedrze prawa europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Horelik jest prawnikiem specjalizującym się w bankowych transakcjach finansowania, między innymi akwizycji spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu nieruchomości oraz w transakcjach typu project finance regulowanych prawem polskim i angielskim. Pracował dla spółek publicznych, funduszy private equity oraz międzynarodowych instytucji finansowych, w tym dla międzynarodowych banków rozwoju. Doradzał również przy projektach emisji akcji, obligacji i regulacji sektora finansowego. Od roku współpracował z kancelarią Baker & McKenzie.

Rafał Zakrzewski będzie czwartym partnerem w 35-osobowym zespole bankowości i finansów kierowanym przez Michała Mężykowskiego, przy wsparciu partnerów: Jakuba Podkowy i Jakuba Wieczorka.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów