Polacy są winni sądom prawie 750 mln zł

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości wyniosły na koniec ubiegłego roku blisko 750 mln zł – tak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, prowadzącego rejestr dłużników. Ta kwota to dług niemal 162 tys. osób. Najczęściej to nieuregulowane grzywny i koszty sądowe.

Największą część zobowiązań zgłoszoną przez sądy do BIG InfoMonitor stanowią obecnie niespłacone grzywny – 330,1 mln zł. Na drugiej pozycji są długi skazanych na zwrot mienia pochodzącego z przestępstwa – 327 mln zł. Kolejna, pod względem wysokości jest kwota nieopłaconych kosztów sądowych to 84,5 mln zł, a dalej dług z tytułu nawiązek na rzecz Skarbu Państwa – 5,8 mln zł oraz kar porządkowych, który dochodzi do 1,4 mln zł. 

Na przekroju ostatnich lat sytuacja zaległości wobec sądów nie pogorszyła się, choć nie widać też poprawy.

źródlo grafiki: mat. pras. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Długi osób, które nie chcą płacić kosztów sądowych czy zastosować się do wyroków, zaczęły trafiać do rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej po nowelizacji kodeksu karnego w 2015 roku. Stało się tak przede wszystkim ze względu na narastający problem unikania przez skazanych płacenia zasądzanych kar pieniężnych. Na większą skalę przekazywanie danych do BIG-ów ułatwiła sądom specjalna platforma do zgłaszania długów uruchomiona w 2017 roku.

źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów