Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego – zapraszamy na wyjątkową konferencję

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Zgodnie z zapowiedziami już niebawem zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz z nim zostanie uruchomiony Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Powstanie międzynarodowego sądu cywilnego, którego stronami będą przedsiębiorcy z różnych krajów, będzie wpływało na prowadzenie działalności komercyjnej w Europie przez większość firm i instytucji naukowo-badawczych. 

Wprowadzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz powstanie Jednolitego Sądu Patentowego stwarza nowe szanse i perspektywy działań dla uprawnionych z patentów europejskich. Jednak pojawia się również pytanie, jaką strategie przyjmować, aby efektywnie chronić wynalazki: wybierać „klasyczny” patent europejski, który aby pozostawać w mocy wymaga podejmowania działań osobno w każdym wyznaczonym kraju, czy (po udzieleniu patentu europejskiego) wnioskować od razu o nadaniem mu jednolitego skutku, aby jednocześnie obowiązywał on w kilkunastu państwach UE? 

Wprowadzenie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku istotnie wpłynie także na działalność pozostałych uczestników obrotu. Przedsiębiorca, który naruszy taki patent, będzie ryzykować utratą kilkunastu rynków zbytu dla swojego produktu, ponieważ wyrok JSP będzie obowiązywać  jednocześnie w kilkunastu państwach UE. To prowadzi do koljnych pytań: jak działać na rynku, aby nie naruszyć cudzych patentów europejskich oraz jak się bronić, gdy dojdzie do sporu sądowego?

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi chcąc przygotować polskich i europejskich przedsiębiorców na nadchodzące zmiany, a przede wszystkim wyposażyć ich w praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania w nowym systemie już 21 września organizuje konferencję „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”. 

Polska dotychczas nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej, jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich wynalazków w nowym systemie, a także być stronami sporów, które będą toczyć się przed Jednolitym Sądem Patentowym. Warto więc już teraz dowiedzieć się, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki z całej Europy, którzy specjalizują się w tematyce ochrony patentowej oraz profesjonalni pełnomocnicy i przedsiębiorcy. Odbędzie się także debata z przedstawicielami biznesu, sektora nauki i B+R. Konferencję poprowadzą: dr Tomasz Gawliczek – rzecznik patentowy i radca prawny (panel naukowy) oraz Piotr Godlewski – krajowy i europejski rzecznik patentowy (panel biznesowy).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło European Patent Litigators Association (EPLIT) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

Udział w konferencji online jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest TUTAJ.

Artykuł powstał we współpracy z JWP.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów