Ponad 250 mln zł za ujawnienie poufnych informacji. Prawnicy BWHS doradzają w sporze Magna Polonia z Emitelem

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Magna Polonia dochodzi na drodze cywilnej roszczeń przysługujących jej w związku z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji. Tłem sprawy jest konsolidacja polskiego rynku radiodyfuzji (usług nadawczych sygnału radiowego i telewizyjnego) dokonana przez Emitel w latach 2012-2013. W postępowaniu Magna Polonia dowodziła, że Emitel ujawnił i wykorzystał poufne informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki portfelowej Magna Polonia przy ubieganiu się o kontrakt na obsługę multipleksu 4 naziemnej telewizji cyfrowej oraz przy akwizycjach spółek operatorskich.

Uznając roszczenie Magna Polonia, Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd I instancji, asądzając od Emitel na rzecz Magna Polonia kwotę 163,7 mln złotych wraz z odsetkami, co w sumie stanowi kwotę ponad 263 milionów złotych.

To prawdopodobnie największa kwota zasądzona w tego typu sprawie w polskiej praktyce sądowej. Postępowanie nie było poprzedzone decyzją Prezesa UOKIK i zostało wszczęte przed implementacją dyrektywy 2014/104/UE z 26.11.2014 r. regulującej dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej.  

Magna Polonia doradzał zespół prawników BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy: Andrzej Springer, Mirosława Żytkowska-Kocik, oraz Mirosław Skrycki. 

Emitel uznaje roszczenia Magna Polonia za bezpodstawne i zapowiedział apelację.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów