Ponad połowa prawników nie planuje zmiany pracy, ale oczekuje podwyżek. Ile zarabiają teraz? [Raport]

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Firma GP Executive specjalizująca się w doradztwie personalnym opublikowała wyniki badania wynagrodzeń prawników i doradców podatkowych 2021/2022. Portal Legal Business Polska był partnerem tego projektu. Badanie pokazuje przekrój wynagrodzeń, ale także oczekiwanych benefitów, planów zawodowych czy ewentualnych powodów zmiany pracy. Tym samym stanowi bardzo ciekawy i wnikliwy obraz rynku. – Dynamika zmian wynagrodzeń w ciągu ostatnich dwóch lat, zmian form zatrudnienia, spadek bezrobocia oraz trudności z pozyskaniem talentów, wszystko to skłoniło nas do zorganizowania największego niezależnego badania wynagrodzeń, benefitów i pracy zdalnej wśród prawników i doradców podatkowych. Badanie to postanowiliśmy przeprowadzić na reprezentatywnej, największej grupie respondentów, co – wedle naszej najlepszej wiedzy – jest pierwszym takim rozwiązaniem na polskim rynku – tłumaczy Marek Heidrich, współtwórca raportu i partner w firmie GP Executive.

Kto wziął udział w badaniu?

W badaniu ankietowym opisanym w tym raporcie wzięli udział prawnicy zatrudnieni w kancelariach prawnych i firmach doradczych, prawnicy wewnętrzni (in-house) oraz doradcy podatkowi. Badanie zostało przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 roku za pomocą wypełnianych anonimowo ankiet on-line. W badaniu wzięło udział 315 osób. Aż 82% z nich pochodzi z województwa mazowieckiego. 64% badanych to pracownicy kancelarii lub firm doradczych, a pozostali to prawnicy i doradcy podatkowi in-house. Co ważne, w badaniu mamy niemal równomierną reprezentację firm lokalnych (50,5%) i międzynarodowych (49,5%). Respondenci pochodzą także z grup o różnym stażu zawodowym, ponad połowa ma od 4 do 13 lat doświadczenia. Przy tym blisko 3/4 ankietowanych to osoby posiadające uprawnienia zawodowe Adwokata, Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego lub Rzecznika Patentowego.

Wynagrodzenia w kancelariach i firmach doradczych

Oto jak przedstawiają się wynagrodzenia prawników w krajowych kancelariach prawnych i firmach doradczych:

A tak przedstawia się sytuacja w kancelariach międzynarodowych:

W Raporcie oddzielnie zaprezentowane zostały także wynagrodzenia doradców podatkowych w kancelariach i firmach doradczych.

Wynagrodzenia in-house

Teraz przyjrzyjmy się wynagrodzeniom prawników i doradców podatkowych pracujących w wewnętrznych działach prawnych:

Ponad połowa badanych (55%) przyznała, że otrzymała podwyżkę w 2021 roku. W kancelariach i firmach doradczych podwyżka wyniosła średnio 19%, zaś doradcy in-house otrzymali podwyżkę średnio 11%.

Zawodowe plany i powody zmiany pracy

Według badania nieco ponad 1/3 respondentów planuje zmianę pracy w ciągu najbliższego roku. Pozostali nie mają takich planów. Jak podkreśla Raport, zróżnicowanie ankietowanych pod względem miejsca zatrudnienia (kancelaria/firma doradcza vs. doradcy in-house) nie zmienia tego rozkładu. Zatrudnienie w lokalnej vs. międzynarodowej kancelarii/firmie doradczej w niewielkim stopniu różnicuje sam zamiar zmiany pracy w ciągu 12 miesięcy (odpowiednio – 34% i 42% odpowiedzi “tak”).

Pewne znaczenie mają w tym przypadku jednak lata spędzone w danej firmie. Osoby pracujące ponad rok, ale nie dłużej niż 6 lat, najczęściej wyrażają chęć rozważenia zmiany miejsca pracy.

A oto powody zmiany pracy, jakie wymieniali ankietowani:

Oczekiwania wobec pracodawców

Badanych zapytano także o to, jakich zmian oczekują w swoim obecnym miejscu pracy, jeśli nie zamierzają go zmienić. Trzy główne to: podwyżka wynagrodzenia (63%),mniejsze obciążenie pracą (45%) i chęć posiadania większej liczby dni wolnych od pracy (41%). Poza tym wymieniano także awans, możliwość pracy zdalnej w co najmniej 1/4 wymiaru czasu pracy czy możliwość zatrudnienia większego zespołu.

Respondentów zapytano także o benefity, jakie chcieliby otrzymać od swoich pracodawców. Najwięcej, 38% wskazało, że to… dzień wolny w urodziny. Dalej 36% wymieniło wymiar urlopu większy niż przysługujący ustawowo, a 29% kursy językowe.

– Tym, co nam przyświecało podczas przeprowadzonego badania, była szeroko rozumiana pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy – czy to jako pracodawca, czy kandydat. Mamy nadzieję, iż niniejszy raport będzie podstawowym narzędziem dla wszystkich z branży usług prawniczych i podatkowych, którzy biorą udział w procesach rekrutacji – podsumowuje publikację Michał Gołębiowski, współtwórca raportu i partner zarządzający GP Executive.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów