Późne zaproszenie i pegasus – przez to warszawscy adwokaci nie chcą wziąć udziału w tygodniu pomocy ofiarom przestępstw

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zdecydowała, że nie weźmie udziału w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem planowanym od najbliższego poniedziałku. Jako powód odmowy udziału w akcji ORA podaje bardzo późno skierowane zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu oraz sprawę Pegasusa.

W skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości piśmie Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wskazał, że bezpośrednią przyczyną odmowy udziału w akcji jest późne zaproszenie – 9 dni roboczych przed jej rozpoczęciem. A poza tym, jak napisał Dziekan ORA, „od dłuższego czasu Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymuje wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną przez adwokatów „z urzędu” na poziomie często niższym niż obowiązujące w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę, zaś „Tydzień” organizowany jest w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który – jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli – znalazł środki finansowe na pokrycie wydatków na tzw. „środki techniki specjalnej” służące atakom na prawa i wolności obywatelskie, w tym w szczególności inwigilacji adwokata naszej Izby”. Może zatem dziwić, że ten sam Fundusz nie znalazł środków finansowych na wynagrodzenia dla adwokatów i oczekuje ich bezpłatnej pracy – podaje komunikat ORA Warszawa.

Dziekan ORA w Warszawie w piśmie do Ministra Sprawiedliwości podkreślił także, że „trudna do zaakceptowania jest sytuacja, w której przewidziane prawem cele działania Funduszu Sprawiedliwości są realizowane dzięki bezpłatnej pracy adwokatów, zaś środki Funduszu wydatkowane są na cele uderzające w konstytucyjnie gwarantowane prawa i wolności obywatelskie”.

Podjęcie tej decyzji było niezwykle trudne, niemniej w obecnej sytuacji wydawało się niezbędne, dla zwrócenia uwagi opinii publicznej na narastający problem dysfunkcjonalnego systemu zapewnienia pomocy prawnej dla obywateli, zwłaszcza w kontekście innych wydatków Funduszu Sprawiedliwości – pisze w swoim komunikacie ORA Warszawa.

Stołeczna Okręgowa Rada Adwokacka zaznaczyła również, że każdy może liczyć na bezpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których również dyżurują adwokaci, przez cały rok.

źródło: ora-warszawa.com

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów