Prawnicy DWF doradzali hiszpańskiej grupie Rubau przy wartych ponad 700 mln złotych przetargach na budowę dróg ekspresowych

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Przetarg na trasę S-19 obejmował projekt i budowę niemal 16-kilometrowego odcinka w województwie lubelskim. Konsorcjum Rubau we wrześniu 2022 roku podpisało kontrakt na wykonanie tych prac o wartości 389 mln zł.  

Przetarg dotyczący drogi S-10 obejmował projekt i budowę niemal 12 kilometrów trasy między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. Kontrakt na te prace podpisano w styczniu tego roku. Wartość umowy to ponad 339 mln zł. 

W trwających prawie rok postępowaniach przetargowych oferty grupy Rubau były kilkukrotnie odrzucone przez zamawiającego. Prawnicy DWF wywalczyli jednak przed Krajową Izbą Odwoławczą unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej i jednocześnie unieważnienie odrzucenia oferty konsorcjum. 

W toku postępowania o udzielenie zamówień DWF Poland wspierało hiszpańską firmę przy formułowaniu odpowiedzi na pytania zamawiającego, w reprezentacji w kilku rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przy kompletowaniu formalności związanych z podpisaniem umowy w sprawie zamówienia.

Grupie Rubau doradzali: Piotr Kunicki, partner kierujący Zespołem Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych; counsel Łukasz Gembiś i senior associate Paulina Sawicka. 

Zespół DWF w Polsce wspiera największe podmioty w sektorze budowlanym w Europie Środkowo-Wschodniej tak na etapie sporów sądowych, ale również przygotowania inwestycji, w tym prowadzenia postępowań przetargowych. Ma doświadczenie w kilkuset różnych rodzajach projektów inwestycyjnych obejmujących m.in. budownictwo drogowe, kolejowe, energetyczne, obiekty kubaturowe, biurowce, hotele, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe i badawczo-rozwojowe, magazyny, rurociągi, światłowody, terminal LNG, platformę wiertniczą, farmy wiatrowe, fotowoltaiczne czy instalacje do spalania biomasy.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów