Prawnicy Greenberg Traurig pomogli Agorze w przejęciu Eurozetu. Jest prawomocny wyrok  

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Dzięki wyrokowi Sądu Apelacyjnego Agora przejęła dodatkowe 11% udziałów w Eurozet i stała się większościowym udziałowcem. Już wczoraj Agora wprowadziła do spółki swoich członków zarządu. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w ustnych motywach wyroku w całości podzielił ustalenia oraz rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny potwierdził, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do wydania bezwarunkowej zgody na transakcję, natomiast żaden z zarzutów stawianych przez Prezesa UOKiK nie zasługiwał na uwzględnienie.

Doradztwo Greenberg Traurig 

Greenberg Traurig zapewnił Agorze kompleksowe doradztwo w obszarze prawa konkurencji, w szczególności reprezentował Agorę w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, a następnie w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym.

Zespołem prawa konkurencji doradzającym spółce kierował Partner i szef praktyki Robert Gago, wspierany przez Senior Associate Filipa Drgasa, a także Senior Associate Annę Celejewską-Rajchert.

Historia transakcji 

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego stanowi finał transakcji, która rozpoczęła się w lutym 2019 roku. Wtedy Agora kupiła 40% udziałów Eurozet. Pozostałe 60% kupił czeski SFS Ventures. Agora miała jednak opcję call na przejęcie dodatkowych udziałów. Pod koniec 2019 roku zdecydowała się z niej skorzystać i złożyła wniosek do UOKiK. 

W styczniu 2021 roku Prezes UOKiK zakazał Agorze przejęcia Eurozet. Jak wówczas argumentował, w wyniku koncentracji mogłoby dojść do ograniczenia konkurencji na rynku radiowym, a także transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu, bo dwie główne grupy radiowe Eurozet i RMF FM miałyby łącznie ok. 70% udziału w rynku. 

W maju 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Agory ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 roku zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Sąd Okręgowy uwzględnił argumenty zawarte w odwołaniu Agory i uznał, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Potem wskutek apelacji UOKiK sprawa trafiła do Sądu II instancji. 

UOKiK za pośrednictwem Twittera poinformował, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego rozważy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów