Prawnicy Kochański & Partners opracowali model wdrożenia chmury obliczeniowej dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kancelaria Kochański & Partners, jako wyłączny partner prawny, opracowała dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Model wdrożenia chmury obliczeniowej. Model jest praktycznym przewodnikiem do tworzenia projektów i polityk związanych z chmurą obliczeniową w sektorze funduszy inwestycyjnych.Oferuje gotowe narzędzia zwiększające bezpieczeństwo danych i ujednolicające procesy.

– Opracowany przez nas Model Chmury Obliczeniowej jest ważnym i przydatnym narzędziem dla działalności funduszy inwestycyjnych, które ma ułatwić wdrożenie chmury obliczeniowej w ich systemach informatycznych. Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych na co dzień przetwarzają bardzo dużą ilość informacji, w tym w szczególności informacji prawnie chronionych. Dlatego ważne jest utrzymywanie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji, przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Model jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z nowych regulacji oraz z komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Wykorzystuje najlepsze praktyki, już sprawdzone w innych sektorach, uwzględniając specyfikę prawną i organizacyjną podmiotów zrzeszonych.

– Naszym celem było wsparcie transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych, które ze względu na surowe wymogi prawne i wyjątkowość branży są uznawane za wysoce wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi – podkreśla Piotr Kochański, Partner Zarządzający i szef Praktyki Technologii w Kochański & Partners. – Dzięki Modelowi fundusze mogą dziś skuteczniej i bardziej efektywnie odpowiadać na wymogi związane z wdrożeniem usług chmury obliczeniowej, gwarantując swoim klientom najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji – dodaje.

Swoją pozycję lidera w tworzeniu standardów prawnych dla silnie uregulowanych sektorów, Kochański & Partners buduje także m.in. przez aktywne uczestnictwo w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich, gdzie współtworzono Standard PolishCloud 1.0 i 2.0.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów